Quin era el menú quotidià dels habitants andalusins de Torre den Galmés?

Quin era el menú quotidià dels habitants andalusins de Torre den Galmés?

Els codirectors -Amalia Pérez-Juez i Alexander J. Smith- presentaran el proper dijous dia 11 de juliol, alguns dels resultats d'aquesta campanya d'excavació juntament amb alguns dels membres de l'equip que han participat en la intervenció, entre ells, Dr. Kathleen Forste (Brown University), Helena Kirchner (Universitat Autonoma de Barcelona), Jaume Deyà (Museu de Deià), Isabel Molina (Universitat Autònoma de Barcelona), Octavio Torres Gomáriz (Universitat de Barcelona) i Evelyn Patterson (SUNY Brockport), entre d'altres membres.

La campanya del 2024 s'ha centrat en l'excavació d'una casa andalusina completa, formada per diverses habitacions al voltant d'un pati corral. Aquesta casa medieval es va aixecar sobre l'esfondrament d'estructures posttalaiòtiques que encara avui es conserven en bon estat. Amb això es pot aprofundir en l'estudi diacrònic de l'hàbitat a Torre d'en Galmés.

Al costat de l'excavació, s'han dut a terme la flotació del sediment de tots els àmbits i l'estudi de llavors i carbons per reconstruir el paisatge i la gestió de recursos. Gràcies a aquest estudi i a la fauna, es podrà presentar com seria el menú quotidià dels habitants andalusins de Torre d’en Galmés al segle XIII.

Finalment, s'ha netejat la cova d'enterrament, amb tombes excavades a la roca, per definir-ne millor la morfologia, així com un sondeig a la part exterior.

El Projecte científic de MAP investiga l'ús de l?espai al llarg del temps a Torre d’en Galmés. L'objectiu és identificar i estudiar àrees d'habitació, de circulació, de treball, de culte i d'espais oberts i com s'han utilitzat durant les diferents fases culturals d'ocupació del jaciment: talaiòtica, romana i medieval. En els darrers anys s'ha enfocat sobretot a la reocupació andalusina del setge, que es produeix sobretot als segles XII i XIII, per tal d'entendre també el substrat talaiòtic sobre el qual s'assenta. Gràcies a l'estudi interdisciplinari es podrà reconstruir la forma de l'alqueria, que segueix un patró cultural clar però també el paisatge i la gestió del medi que es va realitzar pels nous pobladors i al llarg del temps.