Tanca el restaurant Cabòria

Tanca el restaurant Cabòria

Aquest diumenge, el restaurant Cabòria ha tancat les seves portes i amb ell un dels millors temples de la nova cuina menorquina, que va ser elegit restaurant revelació a 2021 per l’Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de Balears.

Amb els germans Jesús i Isaac Garcia Torrent al capdavant, el Cabòria, va destacar per la seva cuina honesta, per l’elaboració i presentació dels seus plats i per la ferma aposta pel producte local.

Ciutadella i Menorca, perden un dels seus restaurants de referència.

Cierra el restaurante Cabòria

Este domingo, el restaurante Cabòria ha cerrado sus puertas y con él uno de los mejores templos de la nueva cocina menorquina, que fue elegido restaurante revelación en 2021 por la Asociación de Periodistas y Escritores Gastronómicos de Baleares.

Con los hermanos Jesús e Isaac Garcia Torrent al frente, el Cabòria, destacó por su cocina honesta, por la elaboración y presentación de sus platos y por la firme apuesta por el producto local.

Ciutadella y Menorca, pierden uno de sus restaurantes de referencia.

Cabòria restaurant closes

Llobarro amb piparra, oliva negra i colflor. Restaurant Cabòria- Foto: Bep Al·lès©

This Sunday, the Cabòria restaurant has closed its doors and with it one of the best temples of the new Menorcan cuisine, which was elected a revelation restaurant in 2021 by the Association of Gastronomic Journalists and Writers of the Balearic Islands.

With the brothers Jesús and Isaac Garcia Torrent at the helm, Cabòria stood out for its honest cuisine, for the preparation and presentation of its dishes and for its firm commitment to local produce.

Ciutadella and Menorca, lose one of their reference restaurants.

Le restaurant Cabòria ferme ses portes

Ce dimanche, le restaurant Cabòria a fermé ses portes et avec lui l’un des meilleurs temples de la nouvelle cuisine minorquine, choisi comme restaurant révélation en 2021 par l’Association des journalistes et écrivains gastronomiques des Îles Baléares.

Avec à sa tête les frères Jesús et Isaac Garcia Torrent, Cabòria se distingue par sa cuisine honnête, par la préparation et la présentation de ses plats et par son engagement ferme envers les produits locaux.

Ciutadella et Minorque perdent un de leurs restaurants de référence.