La Fundació Foment del Turisme de Menorca col·labora en la nova edició del mapa de producte local d’Agroxerxa

La publicació recull 270 botigues que venen producte local de Menorca i 135 restaurants que l’empren a les seves elaboracions

La Fundació Foment del Turisme de Menorca col·labora en la nova edició del mapa de producte local d’Agroxerxa

La Fundació Foment del Turisme de Menorca (FFTM) i Agroxerxa han finançat l’edició d’un nou mapa del producte local de Menorca. Es tracta d’una versió millorada i actualitzada del primer mapa publicat fa uns anys per Agroxerxa, la iniciativa de suport a la comercialització dels productes locals provinents de la pagesia i de la pesca de Menorca.

Aquesta publicació recull els 270 punts de venda de producte local de Menorca i els 135 restaurants que l’empren a les seves elaboracions, recolzant així l’activitat del sector primari de l’illa, donant valor als seus productes i apostant per un consum de proximitat i sostenible. El nou mapa d’Agroxerxa es converteix en una eina molt útil per a totes les persones interessades a consumir producte local de Menorca o descobrir els seus paratges, ja que la publicació inclou també informació sobre platges, carreteres, el Camí de Cavalls, espais naturals o informació sobre la toponímia dels llocs de Menorca, entre d’altres. El mapa pretén, així mateix, servir de vincle entre els turistes que visiten l’illa fora de la temporada turística i el producte local i les persones que el comercialitzen.

Per a l’elaboració del nou mapa de producte local, Agroxerxa va utilitzar la base del mapa de la IDE Menorca (Infraestructura de Dades Espacials), un servei d’informació territorial que facilita l’accés i l’ús de la cartografia i la informació territorial existent sobre Menorca.

El nou mapa d’Agroxerxa, que ha estat elaborat en el marc del projecte “Valoritzar el sector pesquer a través dels seus productes” cofinançat pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears i el Fons Europeu Marítim i de Pesca a través de l’Associació Leader Illa de Menorca, està disponible als ajuntaments, a la seu del Consell Insular, Sa Granja, Sa Roqueta, l’Institut Menorquí d’Estudis i les oficines de turisme de Menorca.