La Denominació d’Origen Protegida (DOP) Pebre Bord de Mallorca / Pimentón de Mallorca, més a prop de ser aprovada

Finalitzada ja la tramitació en l’àmbit autonòmic, ara és el Ministeri qui ha de revisar la documentació i enviar-la a la Comissió Europea per a l’aprovació definitiva

La Denominació d’Origen Protegida (DOP) Pebre Bord de Mallorca / Pimentón de Mallorca, més a prop de ser aprovada

Dissabte passat es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la resolució segons la qual la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, emetia una decisió favorable a la sol·licitud per inscriure la DOP Pebre Bord de Mallorca / Pimentón de Mallorca en el Registre comunitari de denominacions d’origen protegides i d’indicacions geogràfiques protegides. Amb aquesta passa finalitza, doncs, la tramitació a escala autonòmica per a l’aprovació de la sol·licitud. Ara, tota la documentació aportada serà revisada pel Ministeri d’Agricultura, que posteriorment l’enviarà a la Comissió Europea perquè l’aprovi definitivament.

Aquesta sol·licitud de DOP va ser presentada fa dos anys per l’Associació pel Foment del Pebre de Mallorca per a la protecció d’aquest aliment típic de l’illa. El Servei de Qualitat Agroalimentària ja va informar també del compliment, per part de la sol·licitud, de totes les condicions i els requisits establerts pel Reglament 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell. Arran d’això, va proposar l’emissió d’una decisió favorable per part de la Conselleria, que ara ja és una realitat. Cal recordar que, a partir de la publicació de la DOP per part de la Comissió Europea, comença un termini de tres mesos durant els quals els estats membre poden presentar oposicions a aquesta decisió.

Els integrants de l’associació demandant d’aquesta DOP representen el 71 % de la superfície cultivada de pebre bord de Mallorca i més del 78 % del total de la seva producció. Aquests productors posseeixen 27 de les 38 hectàrees on es cultiva el condiment, i estan associades fins a 12 de les 20 explotacions agràries que hi ha a tota l’illa.

El valor econòmic total de la producció del Pebre Bord de Mallorca / Pimentón de Mallorca és de fins a 375.000 euros anuals. Aquesta producció anual és de 28,75 tones mètriques, de les quals 22 són elaborades pels productors integrants de l’Associació pel Foment del Pebre de Mallorca. Tres dels cinc productors que hi ha a tota l’illa pertanyen a l’associació esmentada.