El porc negre mallorquí conté un 60 % més de greixos saludables que l’industrial

Un estudi finançat per la UE a 20 races autòctones europees en reconeix la qualitat i subratlla la necessitat de mantenir-ne la genètica i el sistema de producció

El porc negre mallorquí conté un 60 % més de greixos saludables que l’industrial

El Servei de Millora Agrària i Pesquera de les Illes Balears (SEMILLA) ha organitzat, aquesta setmana, a Palma, una jornada de transferència de resultats sobre els estudis realitzats en el marc del projecte Treasure, una acció de recerca i innovació finançada pel programa europeu “Horitzó 2020” i que s’ha desenvolupat entre l’abril de 2015 i el març de 2019.

La participació de SEMILLA en el projecte s’ha centrat en el porc negre mallorquí. Els estudis han certificat que el porc negre mallorquí representa un exemple real del sistema de producció extensiu mediterrani que utilitza els recursos naturals disponibles. Tot i que s’admet que l’eficiència de la producció és inferior a la industrial, això es compensa amb la qualitat elevada de la carn i del greix. En aquest sentit, es destaca que el porc negre fa més greix que el porc industrial, però és més ric en greixos saludables (quasi el 60 %). A més, de la carn, se’n destaca que és més tendra, gustosa i té més color. També es destaca que registra menors pèrdues d’aigua.

Pel que fa a l’acceptació entre els consumidors, se certifica que aquests valoren molt positivament que els productes del porc negre mallorquí siguin exclusius i que els porcs estiguin a lloure, fins i tot més si ho comparam amb altres productes similars, com la carn de vedella de qualitat.

En definitiva, se subratlla la importància de mantenir la genètica i el sistema de producció per mantenir la qualitat del producte i s’alerta sobre la necessitat d’augmentar preus per a garantir la sostenibilitat de la raça, el sistema de producció i els productes que se n’obtenen. En aquest sentit, es demana intensificar les actuacions de promoció i aprofitar la legislació actual sobre venda directa a les explotacions.

Treasure és una acció de recerca i innovació finançada pel programa europeu “Horitzó 2020” amb l’objectiu de millorar els coneixements, habilitats i competències per desenvolupar les cadenes existents i, a la vegada, crear noves cadenes de producció porquina sostenibles i basades en recursos genètics locals europeus (races autòctones).

El projecte ha abordat els temes següents:

– La descripció i avaluació de les races autòctones.

– El rendiment productiu en les condicions agroclimàtiques pròpies.

– La qualitat de productes (tradicionals i innovadors) i actituds de consumidors de diverses àrees del mercat; en particular, els motius per a l’elecció i voluntat de pagar aquests productes.

– Anàlisi de costos i beneficis i estratègies de màrqueting, en particular, canals de distribució de cadena curta.

En aquest marc, s’han estudiat 20 races autòctones de porcs, com el porc ibèric, el nero siciliano, el gascó o el porc negre mallorquí. SEMILLA ha participat en la presentació dels resultats obtinguts del porc negre mallorquí a diversos congressos internacionals:

– 51 Journées de la Recherche Porcine (París, febrer de 2019)

– IX Simposium Internacional sobre el Cerdo Mediterráneo (abril de 2018)

– 36th International Society for Animal Genetics Conference (Dublín, Irlanda, juliol de 2017)

– 69th Annual Meeting of the EAAP (Croàcia, juliol de 2018)