El Govern signa la concessió d’un préstec reintegrable en favor de Quesería Menorquina S.L per valor d’1 milió d’euros.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera acorda les condicions per a la generació del préstec que permetrà garantir la continuïtat de l’empresa de transformació lletera de Menorca, amb la implantació d’un pla estratègic

El Govern signa la concessió d’un préstec reintegrable en favor de Quesería Menorquina S.L per valor d’1 milió d’euros.
L’empresa Quesería Menorquina S.L és la beneficiària d’un préstec reintegrable que concedeix del Govern de les Illes Balears per valor d’1 milió d’euros, segons un Acord de Consell de Govern del passat 8 de juny, que s’ha ratificat el passat dia 2 d’agost amb la formalització de l’escriptura notarial i del contracte de l’operació.

El Govern dona curs a la demanda de finançament expressada pel Consell d’Administració de la mercantil menorquina, amb l’objectiu de garantir l’aplicació d’un pla estratègic que garanteixi el manteniment de l’activitat, les marques, les línies de producte i les estratègies comercials que redundin en la viabilitat de Quesería Menorquina i del manteniment dels llocs de feina.

La consellera Catalina Cladera, en nom del Govern, i el conseller delegat de l’empresa, Jesús Mª Esparza, han participat en l’acte de signatura, pel qual es tanca l’operació, amb l’aval de les instal·lacions de Quesería, situades al Polígon Industrial de Maó, segons l’acord de la Junta d’Accionistes de la mercantil del passat 28 de juliol.

El termini per la devolució del préstec s’ha fixat en 5 anys, amb un any de carència. El desemborsament de la quantitat pactada es realitzarà de manera immediata, prèvia acreditació de la inscripció de la garantia hipotecària establerta davant la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.