El FOGAIBA destinarà 700.000 euros al foment de l’agricultura ecològica

El FOGAIBA destinarà 700.000 euros al foment de l’agricultura ecològica
El Consell de Govern de divendres passat va concedir l’autorització al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per iniciar un expedient de despesa per un import de 700.000,00 € destinat a la convocatòria de foment de l’agricultura ecològica. L’import prové de l’impost de turisme sostenible (ITS).

Aquesta convocatòria respon a l’estratègia estatal de donar suport a la consolidació del sistema de producció ecològica. Aquest sistema contribueix a la prevenció i disminució de la contaminació de l’aigua i del sòl, millorant-ne de manera substancial les qualitats: incrementa la fertilitat del sòl i ajuda a prevenir-ne l’erosió. Per tant, i a causa d’aquestes millores, s’hi veuen influenciades la seguretat alimentària i la conservació de la biodiversitat. També, encara que de manera menys perceptible i a petita escala però existent, és la disminució d’emissions dels gasos que contribueix a aquest efecte hivernacle.

El creixement del sector agroalimentari ecològic a les Illes Balears es constata any rere any. El 2017, darrer any del qual es tenen dades, 840 operadors estaven inscrits al Consell Balear de la Producció Agroecològica (CBPAE). Aquesta xifra suposa un creixement del 5 % respecte del 2016. El nombre d’hectàrees declarades (32.318) va créixer un 9,5 %.

D’aquestes terres inscrites, el 82,6 % es concentra a l’illa de Mallorca, el 15 % a Menorca i el 2,3 % a les Pitiüses. Cal destacar, en aquest sentit, el cas de Formentera, on s’ha passat d’haver-hi inscrites 5,6 hectàrees a 19,5. Això comporta per a l’illa un increment del 248 %.

Els cultius amb major representació són les pastures i farratges (53,4 %), els cereals i lleguminoses (13,9 %), els boscos i àrees de recol•lecció silvestre (12,3 %) i la fruita seca (11,4 %). El 9 % restant representa diferents tipus de cultius. Per exemple, la vinya i l’olivar representen en conjunt un 4,1 % (1.334,6 ha) dels cultius i segueixen a l’alça. En el cas del cultius hortícoles, fruiters i cítrics representen tan sols un 1,3 % (435,6 hectàrees) tot i ser els que més demanen els consumidors.

Pel que fa a la ramaderia, els caps de bestiar en maneig ecològic també segueixen a l’alça. La ramaderia ovina representa el 65 %, amb prop de 20.400 caps. Després ve l’avicultura, que representa el 27 % amb unes 7800 aus. En tercer lloc, hi trobam la ramaderia porcina (901 caps) i vacuna (875 caps), ambdós representen un 3 %, respectivament.