El Consorci de Residus de Menorca instal·la punts de recollida i reciclatge de càpsules de cafè

Les càpsules de plàstic i alumini de cafè es podran portar a qualsevol deixalleria de Menorca on disposaran de contenidors específics per aquest residu

El Consorci de Residus de Menorca instal·la punts de recollida i reciclatge de càpsules de cafè

El Consorci de Residus i Energia de Menorca ha signat recentment un conveni amb l’empresa Nestle per tal de gestionar la recollida i reciclatge de les càpsules de cafè. Les 7 deixalleries de l’illa disposaran de dos contenidors específics per a les càpsules emprades de cafè, un per les de plàstic i l’altre per les d’alumini.

Es tracta d’una solució transitòria, ja que la llei 8/2019 de residus de les Illes Balears, en el seu article 23, fa referència a les càpsules de cafè d’un sòl ús, infusions i altres utilitzades en cafeteres i estableix que a partir de l’1 de gener del 2021 aquestes hauran de ser fabricades amb materials compostables o bé fàcilment reciclables.

Per aquest motiu, mentre s’avança cap aquest objectiu, el Consorci fomentarà el reciclatge de les càpsules de plàstic i alumini aportant una sortida ambiental més adequada, encaminada a la valorització d’aquest tipus de residus a Menorca i evitant que es dipositin a la fracció resta dels residus.

Amb aquesta col·laboració, Nestle es compromet a retirar i tractar de forma gratuïta i sense distinció de marca les càpsules monodosi de plàstic i alumini que recollirà de les deixalleries períodicament. Per la seva banda, el Consorci de Residus haurà de proporcionar contenidors a totes les deixalleries de Menorca per emmagatzemar les càpsules de forma segregada i senyalitzada a més de promoure aquesta iniciativa per tal que la població estigui informada d’aquesta possibilitat, que fins ara era inexistent.

Càpsules de cafè: una problemàtica ambiental

Cada hora es llencen prop d’un milió de càpsules de cafè en tot el món, això suposa més de 7 mil milions anuals de càpsules. Aquest fet esdevé una greu problemàtica mediambiental a causa de la quantitat de residus que generen i de la dificultat del seu reciclatge. En general, el material d’aquests recipients sol ser d’alumini o plàstic i la majoria no són reciclables a través de canals habituals. Les regulacions no consideren les càpsules un envàs i no s’ha de llençar al contenidor groc ja que, sempre hi queden restos orgànics.

De fet, moltes d’aquestes càpsules només poden ser reciclades per la mateixa empresa que les distribueix com és el cas de les càpsules de Nestle que comercialitza les càpsules de Nescafé Dolce Gusto i Nespresso.

Des del Consorci de Residus i el Consell Insular se sostè el compromís de posar una solució definitiva a aquesta problemàtica ambiental, eliminant les càpsules de plàstic i alumini d’un sòl ús i substituint-les per altres de compostables o orgàniques seguint la normativa que exposa la nova llei de residus de les Illes Balears.