El conseller Pastrana es reuneix amb les tres confraries de pesca de Menorca

El conseller Pastrana es reuneix amb les tres confraries de pesca de Menorca

El conseller d’Economia i Territori, Josep Pastrana, acompanyat pel director general de pesca del Govern balear, Joan Mercant, i la directora insular d’Economia, Pilar Pons, es va reunir la setmana passada amb les tres confraries de pesca de Menorca (Maó, Ciutadella i Fornells). L’objectiu de les trobades va ser treballar conjuntament amb el Govern balear i el sector pesquer menorquí dues de les seves prioritats actuals.

Així, la primera de les prioritats tractades va ser la reclamació al govern estatal de l’exclusió de la captura de llagosta dins l’article 3 del Real Decret 395/2006 al considerar que ja està regulat per l’ordre de 30 de maig del 2001.

La segona de les prioritats tractades va ser la petició de redirigir els compromisos adquirits pel Govern Estatal amb la Unió Europea a través del Reglament (UE) 2021/90, tenint en compte la realitat del sector pesquer de les Illes Balears. Durant la reunió es va recordar que a Balears des del 2015 s’ha reduït un 37,7% l’esforç pesquer i, en aquesta línia, es va acordar la realització d’estudis científics que demostrin l’estat saludable del sector pesquer a les Illes Balears en comparació amb altres regions com Catalunya o el País Valencià.

Cal recordar que arran de la revisió de l’esmentat reglament, es van fixar, per a 2021, les possibilitats de pesca aplicables a determinades poblacions i grups de poblacions de peixos en la mar Mediterrània i la mar Negra, i on es contempla, entre altres mesures, que s’han de reduir fins a un 40% els dies de pesca per a les embarcacions d’arrossegament al Mediterrani.

En aquest sentit, el Ple del Consell Insular va aprovar que el Consell Insular insti al Govern d’Espanya per tal que revisin els compromisos adquirits amb la Unió Europea i s’estableixin mesures d’esforç pesquer particulars segons els informes científics de cada territori tenint en compte la realitat del sector a les Illes balear, i en particular, a l’illa de Menorca.

Per altra banda, també es va acordar instar al Govern de les Illes Balears a seguir fent feina en la revisió dels compromisos adquirits amb la Unió Europea, fer seva aquesta proposta, i a traslladar-la al Govern d’Espanya des de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

D’aquesta manera, el departament d’Economia i Territori segueix endavant amb els compromisos adquirits en el Ple de la corporació i segueix treballant per a la millora del sector pesquer de Menorca.