El 67% dels residents a Mallorca, compra formatge DO Mahón-Menorca

El 67% dels residents a Mallorca, compra formatge DO Mahón-Menorca

L’any 2018 la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, en col·laboració amb l’empresa SEMILLA SAU, han desenvolupat un estudi en relació al consum d’aliments de les Illes Balears amb Denominació d’Origen Protegida (DOP) o Indicació Geogràfica Protegida (IGP).

El treball de camp es va desenvolupar a Mallorca el mesos de juliol i agost i es van entrevista 518 persones residents a Mallorca que compraven aliments.

L’estudi conclou que el 67% de les persones entrevistades compren formatge Mahón-Menorca, la qual cosa implica que és el producte amb Denominació d’Origen de les Illes Balears que més compren les persones de Mallorca. Cal destacar que un 48% de les persones manifesten que compren formatge Mahón-Menorca totes les setmanes.

En relació a l’any 2016 s’observa que el nombre de persones que compren formatge Mahón-Menorca s’ha incrementat del 61% al 67%. A més a més ha augmentat d’un 43% a un 48% el nombre de persones que compren el formatge Mahón-Menorca totes les setmanes.

El perfil del consumidor de formatge Mahón-Menorca és una persona nascuda a les Illes Balears, major de 46 anys, que viu en família i té preferència per comprar en el mercat.