Costums pageses del mes de maig

Costums pageses del mes de maig

La primera cosa que feien els pagesos al mes de maig era fer surar aquesta dita: P’es maig, a segar vaig, perquè aquest és el mes en que el sol agafa força i els pagesos ja comencen a deixar de banda les llunes, tot i que encara les tenen un poc en compte perquè les comparaven amb els temps que havien sembrat l’ordi i la civada. Així, mirant en quina lluna morien, sabien si havien fet bona fi.

Al llarg de la primera quinzena de maig era temps de fer les toses, és a dir, un poc abans de posar-se a segar l’ordi. Tosar, era i és esquil·lar als bens la llana.

Per a fer aquesta feina sempre s’esperava a la lluna nova, per tal que per a fer la retosa, a finals d’agost, la llana dels bens i les ovelles fos més llarga i d’aquesta manera avançaven uns quants de quilos que, naturalment, en temps d’emprimer valien els seus dinerets perquè la llana era molt preuada. S’en feien matalassos, s’omplien els jous dels bous, es farcien selles i cadires i també es filava.

La lluna vella de maig diuen que es molt bona per a fer pondre la llocada. Així quan neixin els pollets ja es trobaran amb bon temps i sol, i d’aquesta manera seran molt més bons de criar.