Cómete Menorca guardonada amb el premi a la millor experiència de Turisme Creatiu

Revelats els Guanyadors de la 8a Edició dels Premis de Turisme Creatiu

Cómete Menorca guardonada amb el premi a la millor experiència de Turisme Creatiu

Creats pel Creative Tourism Network®, aquests prestigiosos premis tenen com a objectiu premiar empreses, projectes i destins de tot el mo?n que promoguin el turisme creatiu en totes les seves formes i transmetin els seus valors positius.

El jurat internacional dels Creative Tourism Awards, compost per experts en ma?rqueting turi?stic i economia creativa, va assumir l’a?rdua tasca de seleccionar els guanyadors entre un total de 206 candidatures, de 26 pai?sos.

Els criteris principals van ser l’u?s de la creativitat per dissenyar experie?ncies i estrate?gies u?niques i crear un ecosistema en un paisatge local.

Aquest nivell demostra com el turisme creatiu s’ha desenvolupat en els darrers anys, convertint-se en un model de turisme virtuo?s.

Per Caroline Couret, directora de Creative Tourism Network®, “aquesta alta participacio? demostra com el turisme creatiu s’ha desenvolupat en els darrers anys, convertint-se en un model de turisme virtuo?s, adaptable als contextos, negocis i paisatges me?s diversos. El turisme creatiu va ser fins i tot un dels pocs segments turi?stics compatibles amb les restriccions de la pande?mia. E?s la nostra missio? identificar i donar el nostre suport a aquestes iniciatives a tot el mo?n que estan apostant per un nou model de turisme sostenible”.

Els guanyadors es beneficiaran de la promocio? internacional de CreativeTourismNetwork®, aixi? com de col·laboracions i sine?rgies estrate?giques.

Reconeguda internacionalment per la seva accio? a favor d’un turisme me?s innovador i sostenible, la xarxa CreativeTourismNetwork® reuneix destins de tot tipus, ubicats a tot el mo?n, que aposten pel turisme creatiu per satisfer aquesta nova demanda de viatges, aixi? com per crear valor. cadena pels seus territoris. + INFO

Sobre la Xarxa de Turisme Creatiu – CreativeTourismNetwork®

Creative Tourism Network® e?s l’organitzacio? oficial per al desenvolupament i la promocio? del turisme creatiu a tot el mo?n, en col·laboracio? amb la UNESCO, l’OMT i els Ministeris de diversos pai?sos.

Les seves missions:

• La formacio?, consultoria i promocio? a destinacions que es vulguin posicionar al mercat internacional del turisme creatiu, a trave?s del segell CreativeFriendly
• La formacio? acade?mica i professional personalitzada: CreativeTourismAcademy.
• Congressos, cura de continguts i organitzacio? d’esdeveniments sobre turisme creatiu.

• Investigacio? sobre Bones Pra?ctiques i Codi E?tic del Turisme Creatiu.
• Organitzacio? anual dels Premis de Turisme Creatiu – Creative Tourism Awards.

ELS GUANYADORS DE LA 8A EDICIO? DELS PREMIS DE TURISME CREATIU SO?N:

Best Creative Destination

Boston

United States of America

**********
Best Strategy for Creative Tourism Development Creative tourism, an endeavour to community development in Medelli?n

Medelli?n

Colombia

**********

Best Creative Tourism Experience

Co?mete Menorca

Menorca, Balearic Islands, Spain

**********

Best Creative Lodging / Hospitality / Residencies

Salut Maroc Boutique Hotel

Essaouira, Morocco

**********
Special Mention of the Creative Tourism Awards

Casa Batllo? 10D Experience

Barcelona, Espan?a

Sobre el PREMI atorgat a Co?meteMenorca:

Co?meteMenorca ha estat elegit a la categoria BestCreativeExperience, entre 54 propostes, procedents de 12 pai?s.

El Jurat dels Creative Tourism Awards, format per experts internacionals en turisme sostenible i economia creativa, ha destacat els valors segu?ents:

– la recuperacio?, la transmissio? i la promocio? de sabers i tradicions culina?ries que reflecteixin l’excepcionalitat cultural de Menorca.

– la promocio? d’experie?ncies gastrono?miques u?niques, aute?ntiques i de qualitat, que constitueixin tant una oferta atractiva per als locals – al llarg de l’any – com un element diferenciador que permeti posicionar Menorca, com una destinacio? sostenible i de qualitat, a escala global.

– les sinergies creades entre els professionals del sector de la gastronomia, restauracio?, agricultura, artesania i turisme, creant un pol creatiu, entre tradicio? i creativitat.

– les activitats de formacio?, confere?ncies i networking que ofereix Co?mete Menorca, a fi? de consolidar el sector.

– les aliances i col·laboracions desenvolupades per Co?mete Menorca, a fi? de posicionar la gastronomia menorquina a nivell internacional.

– la creacio? d?un motor econo?mic per al sector de la gastronomia, el turisme, l’agricultura i, per extensio?, l’economia local.

– les iniciatives impulsades durant el peri?ode de pande?mia per oferir suport al sector i anticipar un model cada cop me?s sostenible i innovador per al sector.

– la creativitat, efica?cia i professionalitat de les accions de promocio? de Co?mete Menorca, mitjanc?ant un u?s coherent de les TIC al servei de l’autenticitat i els valors humans.

De manera me?s general, els beneficis qualitatius i quantitatius per al sector de la gastronomia i els seus corol·laris, preservant i fins i tot promovent, l’autenticitat, la diversitat i la singularitat de la cuina menorquina.