Balears elimina la majoria de restriccions per la millora de la situació de la pandèmia

A la restauració i l’oci nocturn, tant als bars de copes com a les discoteques només es manté l’ús de mascareta i la prohibició de fumar a les terrasses

Balears elimina la majoria de restriccions per la millora de la situació de la pandèmia

El Consell de Govern ha aprovat avui eliminar la majoria de restriccions per contenir la transmissió de SARS-CoV-2, atesa la millora de la situació epidemiològica i assistencial durant les darreres setmanes. A partir de la publicació del nou marc de mesures, demà, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la restauració i l’oci nocturn s’eliminen les limitacions i només es manté l’ús de la mascareta i la prohibició de fumar a les terrasses. Aquestes mesures no tenen data de caducitat.

Per tant, a partir de demà dimarts ja no seran efectives les restriccions fins ara vigents en esdeveniments culturals, esportius i altres actes multitudinaris. També deixaran de ser efectives les limitacions en la celebració de festes populars, en les celebracions religioses, les cercaviles, les ballades i similars, o les que també s’aplicaven a àmbits més concrets, com les referents a acadèmies de ball, activitats socials a l’aire lliure amb consum d’alcohol, les activitats infantils i de lleure, les que afectaven els centres recreatius de gent gran, el comerç, les agrupacions corals o les bandes de música.

En el cas de l’oci nocturn i de la restauració, cauen les limitacions tret de l’ús de la mascareta i la prohibició de fumar a les terrasses.

També es manté la prohibició de fumar a la via pública o als espais a l’aire lliure d’ús públic quan no es pugui assegurar el manteniment d’una distància mínima de dos metres amb altres persones. Tampoc no es pot fumar quan s’estigui en moviment.

Així mateix, s’han de continuar adoptant les mesures de protecció individual i col·lectiva següents:
—    La vacunació contra la COVID-19.
—    La higiene freqüent de mans.
—    La higiene si es tenen símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
—    La distància física interpersonal de seguretat.
—    L’ús de mascareta en espais interiors i quan no es pugui mantenir la distància interpersonal.
—    La preferència dels espais a l’aire lliure per dur-hi a terme activitats.
—    La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i la desinfecció de superfi?cies.

Millora de la situació epidemiològica i hospitalària

Globalment les Illes Balears es troben en una situació de descens ràpid i continuat de la incidència acumulada (IA) a 14 dies. Mentre que el 26 de gener la IA14 era de 3.249 casos per 100.000 habitants, el 23 de febrer la IA14 havia baixat fins als 601,01 casos per 100.000 habitants.

Si es fa la comparativa per illes, en les mateixes dates, Mallorca va passar d’una IA14 de 3.026.4 a una IA14 de 633,3 casos; Menorca va baixar d’una IA14 de 3.782,9 a una IA14 de 634,7; Eivissa va passar d’una IA14 de 4.357,6 a una incidència de 399,8 i Formentera, va passar d’una IA14 de 1.881,7 a de una IA14 de 420.

Així doncs, i en el conjunt de les illes, les xifres actuals d’incidència s’han reduït al 20 % de les que eren ara fa un mes, amb reduccions encara més pronunciades com la d’Eivissa, on la incidència a 23 de febrer representa menys d’un 10 % de la que presentava l’illa a 26 de gener de 2022.

Pel que fa a les ocupacions hospitalàries, les xifres s’han reduït de manera considerable en el mateix període.  El 26 de gener l’ocupació de llits de planta a les Balears era del 12,61 %, mentre que el 23 de febrer havia baixat fins al 6,5 % i l’ocupació d’UCI va passar del 26,39 % al 13,78 %.