Autoritzat l’increment en 250.000 euros del crèdit dels ajuts de suport al sector ramader del 2021

Autoritzat l’increment en 250.000 euros del crèdit dels ajuts de suport al sector ramader del 2021

El Consell de Govern, a proposta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA), ens adscrit a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha aprovat iniciar l’expedient de despesa per incrementar en 250.000 € el crèdit destinat a la convocatòria d’ajuts de suport al sector ramader davant la crisi provocada per la COVID-19, corresponents a l’any 2021.

Aquesta convocatòria d’ajuts es va publicar el 17 de juliol de 2021 amb un finançament de 50.000 €. Posteriorment es va incrementar en 330.000 € més. Actualment, aquesta convocatòria està en procés de tramitació i, atès que la demanda d’ajuts davant la crisi provocada per la pandèmia s’ha incrementat respecte del que es preveia inicialment, s’augmenta la quantia i s’eleva fins a 630.000 €.

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 va dificultar la comercialització de la producció de les explotacions de bestiar, agreujada pel fet que la producció ramadera no es pot adaptar amb la rapidesa necessària a la nova situació, la qual cosa provoca un desequilibri entre la producció i la demanda.