ASHOME: La temporada és bona, però es nota una important contenció en la despesa dels turistes

“A noltros també ens ha pujat tot: el menjar que donam als turistes, la llum... I també cal recordar que tenim el millor conveni del sector de l’hosteleria d’Espanya, i per tant si tenim uns bons sous, hem de tenir uns preus que permetin sostenir-los”

ASHOME: La temporada és bona, però es nota una important contenció en la despesa dels turistes

Llorenç Allès / Ciutadella – L’Associació Hotelera de Menorca (ASHOME) qualifica de “bona” el transcurs de la temporada turística fins al dia d’avui. Aquesta valoració, emesa per la seva gerent, es basa en la percepció dels associats i en les poques xifres oficials que, a dia d’avui, es poden consultar. Així i tot, hi ha un matís important que introdueixen des de la patronal hotelera, i és que es nota i molt que el turista que ve a Menorca mira molt més com i on gasta els seus doblers.

I és que tot ha pujat, bé que ho sabem tots. I també s’han encarit les vacances. En línies generals, des d’ASHOME expliquen que la valoració de la temporada depèn també de quines siguin les xifres que s’agafin com a referència. Així, si es mira l’estiu de 2022, les dades actuals són inferiors, tant pel que fa a ocupació com a nivell de despesa. Però és que des de la pròpia patronal hotelera reconeixen que la de 2022 va ser una temporada atípica, excel·lent a nivell econòmic, perquè es venia de la pandèmia i la gent tenia moltes ganes de sortir i de gastar. “Un miratge”, afirmen alguns. Per açò, dins dels propis hotelers hi ha qui pensa que realment s’ha de comparar la present temporada amb la de 2019, l’any previ a la pandèmia. Si s’agafa aquest barem, afirmen des dels hotelers que “estem una mica per davall en ocupació i en despesa, però la temporada és bona”.

Per contrastar aquesta valoració, les úniques dades oficials de les que es disposa actualment són les de l’Institut Balear d’Estadística (IBESTAT), que hores d’ara ha publicat les xifres fins el mes de juny d’aquest any. L’abril de 2023, l’ocupació hotelera mitjana fou del 48,96 per cent, mentre que el 2019 va ser de 46,45 per cent. El maig d’aquest any, estaven plenes el 51,3 per cent de les habitacions obertes, mentre que el mateix mes de 2019 el percentatge era del 52 per cent. I el juny, aquest any s’ha registrat una ocupació del 87,26 per cent, mentre que el mateix mes del 2019 fou del 77,37 per cent. Per tant, pel que fa a ocupació, sembla que 2023 les dades són millors que 2019, tot i que falta per veure com ha anat juliol.

No fan falta trasvassaments d’un hotel a un altre
Més enllà de les xifres oficials, des d’ASHOME expliquen que “estem en una bona temporada sense excessos d’ocupació”, i en posen un exemple bastant evident. Els anys 2017, 2018 i 2019 es feia, a nivell intern de la patronal, una espècie de recompte diari de totes les habitacions disponibles a tots els hotels associats, per tal que si algun establiment tenia un excés de demanda, pogués saber immediatament on podia enviar als turistes que no podia acollir. És a dir, un sistema intern per saber quin hotel tenia alguna habitació buida per si feien falta. Ara, el 2023, açò ja no es fa, i no es fa perquè no és necessari. És a dir, perquè no hi ha demanda que superi l’oferta.

“Tots els hotels grans tenen disponibilitat d’habitacions, sempre n’hi ha alguna de buida, i açò és simptomàtic: la temporada és bona, però no estem plens”, comenten des de la patronal hotelera.

Preus més cars, butxaques més buides
Com hem dit al principi, la temporada actual es caracteritza per ser “bona” però per una contenció en la despesa dels turistes. “Com tots noltros, els turistes tenen aquest any menys doblers a les seves butxaques que l’any passat, i açò es tradueix en una contenció important de la despesa”, afirmen. És a dir, els turistes gasten menys, no només fora dels hotels, sinó també a dins dels propis establiments, als bars, restaurants i altres serveis que s’ofereixen a l’interior de les instal·lacions.

I és que si tot és més car (hotel, restaurants, oci, comerços…), els turistes han de mirar molt més on gasten els seus doblers. I en aquest punt també s’ha de tenir en compte que, com a tònica general, els hotels també han pujat els seus preus enguany. Hi ha qui pensa que potser aquesta pujada és excessiva, i que com que l’allotjament és una despesa imprescindible quan algú vol venir de vacances a Menorca, llavors queden menys doblers per repartir a altres elements del sector turístic, com pugui ser restauració o oci. Davant aquesta valoració, des d’ASHOME recorden que “a noltros també ens ha pujat tot. El menjar que donam als turistes s’ha encarit, la llum… I també volem remarcar que tenim el millor conveni del sector de l’hosteleria d’Espanya, i per tant si tenim uns bons sous, hem de tenir uns preus que permetin sostenir-los”. En definitiva, resumeixen, “hem hagut de pujar els preus perquè ens ha pujat tot a tots”.

Sobre si la pujada és excessiva o no, des de la patronal afirmen que “no és excessiva”, i afegeixen que fins i tot hi ha hagut establiments que han baixat les seves tarifes per incrementar ocupació.

No al tot inclòs
L’increment del cost de les vacances fa témer, com expressen algunes persones en aquest mateix nombre de El Iris, que hi hagi un increment de la modalitat del tot inclòs, ja que açò permet als turistes saber exactament quant haurà de gastar durant la seva estada a l’illa. Davant aquesta possibilitat, des de la patronal hotelera expliquen que “ens fa la mateixa por a noltros que a la resta de cadena de valor turístic que augmenti el tot inclòs, degut a que la inflació obligui als turistes a contenir la despesa”.

En aquesta línia, es mostren taxatius: “No ens agrada el tot inclòs i, de fet, no l’oferim si no és que el touroperador ho demana. Els hotelers, per iniciativa pròpia, no el posen mai damunt la taula”, diuen. La voluntat dels hotelers és, afegeixen, “aconseguir un turisme de qualitat que s’enriqueixi de la diversitat i la menorquinitat, i reparteixi la riquesa per tota l’illa”. És per açò que s’han proposat com a objectiu treballar amb el nou equip de govern del Consell de Menorca per promocionar aquest hivern l’illa “per atreure a un tipus de turisme que vengui a l’illa i sigui capaç de distribuir la riquesa per tota l’illa i per tots els actors de la cadena de valor turístic”.