Aprovada la modificació del plec de condicions dels Formatges de la DOP «Mahón-Menorca»

Aprovada la modificació del plec de condicions dels Formatges de la DOP «Mahón-Menorca»

El passat dia 28 de novembre es publicà, al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), el  Reglament d’Execució (UE) 2018/1852 de la Comissió de 26 de novembre de 2018, pel qual s’aprova la modificació del plec de condicions de la Denominació d’Origen  Protegida «Mahón-Menorca».

Amb aquesta aprovació, es permetrà la comercialització de peces de formatge d’un pes d’entre 0.6 i 1 kg i a fer ús d’un nou logotip de la Denominació d’Origen Protegida Mahon-Menorca.

Aquestes dues modificacions havien estat sol·licitades pel Consell Regulador.