Agricultura iniciarà l’expedient per convocar els ajuts per al sector lacti de Menorca

Els ajuts de manteniment del sector de la llet estaran cofinançats entre la Conselleria i el Consell Insular de Menorca, amb un import total d’1.800.000 euros

Agricultura iniciarà l’expedient per convocar els ajuts per al sector lacti de Menorca

El Consell de Govern ha autoritzat el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), ens dependent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a iniciar l’expedient de despesa per un import d’1.800.000 euros, destinat a la convocatòria d’ajuts de l’any 2022, per mantenir el sector lacti de Menorca davant la crisi de subministraments provocada per la COVID-19.

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació va signar, a final del 2021, amb el Consell Insular de Menorca i el sector lacti el pla de suport per a la viabilitat, la modernització, la promoció i la comercialització del sector lacti de Menorca (PROVILAC). Aquest acord establia setze accions per fer front a la crisi de rendibilitat que pateixen els ramaders de llet de Menorca. Una de les accions feia referència a una línia d’ajuts, que convocarà la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i cofinançada entre la Conselleria i el Consell Insular de Menorca, per un valor total d’1.800.000 euros, per millorar el preu base de la llet per al 2022. La Conselleria d’Agricultura en finança el 55,56 % (1.000.000 d’euros) i el Consell Insular de Menorca, el 44,44 % (800.000 euros). Aquesta línia d’ajuts suposarà que els ramaders percebin, per part de les administracions, 0,046 euros per litre de llet. Aquesta línia d’ajut és complementària dels compromisos de pujada (dos cèntims de mitjana) que les indústries ja han assumit amb el sector ramader de Menorca.

El sector lacti és altament sensible a les circumstàncies econòmiques i de producció, com les derivades de la crisi de la COVID-19. A més, el sector lacti està sotmès a les tensions constants de mercat, la qual cosa provoca una forta volatilitat dels preus. El tancament del canal HORECA i la reducció de l’activitat de la restauració i del sector hoteler han agreujat la situació, i han produït un increment accelerat de l’estoc emmagatzemat de tota classe de productes lactis. Però l’emmagatzematge de la producció lletera té un límit de capacitat, per caducitat del producte i per qualitat, que el sector per si sol no pot gestionar.

De fet, la Comissió Europea reconeix una contracció general de la demanda i l’increment d’estoc generalitzat en el sector lleter europeu d’un 20 %. La demanda d’aquests productes va davallar el 2020 i, en el cas, per exemple, de les Illes Balears, un 23 %, tot i que és més gran la caiguda del mercat a Menorca, atès que representa un 33 %. La comercialització en tones de formatge de la DOP Maó-Menorca va baixar, l’any 2020, un 24 %, i igualment també ho va fer el valor de la producció comercialitzada un 24 %. La caiguda va ser més acusada en el cas de la producció artesanal, amb un 30 % de davallada.

D’acord amb tot això, Agricultura, juntament amb el Consell Insular de Menorca, estructura un suport específic al sector boví de llet de Menorca que contribueixi a cobrir els desequilibris acusats i constants als quals ha estat sotmès el sector des que va començar la pandèmia de la COVID-19.

El sector lleter de Menorca en xifres
La cadena de valor del sector lleter de Menorca està formada per 130 explotacions de llet i mixtes, que produeixen prop de 50.000 tones de llet l’any. La producció té un valor aproximat de mercat de 24 milions d’euros. A aquesta estructura de producció de llet s’hi sumen 2 indústries processadores làcties, 9 formatgeries industrials, entre les quals destaca una cooperativa de llarga tradició, 40 formatgeries artesanals i 34 maduradors de formatge, que elaboren 3.161 tones de formatge i 2.500 tones de formatge emparat en la DOP Maó-Menorca. El valor de comercialització del formatge Maó-Menorca aconsegueix la xifra de 16,5 milions d’euros. El conjunt del sector lacti genera una riquesa aproximada de 50 milions d’euros a l’illa i dona feina directa a 600 persones en les diferents baules de la cadena alimentària.

El sector lleter dinamitza altres sectors de l’economia, com ara el comerç, la indústria càrnia o els serveis associats. A la vegada, produeix innombrables serveis ambientals i socials per a l’illa, com la gestió del territori, la conservació del paisatge o el cicle de l’aigua. Les explotacions de boví lleter de Menorca són les que més superfície de terra manegen de tot Espanya, amb 99 ha per explotació.