La pizza de bolets de Menorca a Ca na Riera

La pizza de bolets de Menorca a Ca na Riera

Ca na Riera és un dels establiments emblemàtics a la plaça des Mercat de Ciutadella, i que conserva la màgia de la botiga de queviures de tota la vida amb un més que destacat assortiment de productes foodie i gourmet que la fan un dels comerços a visitar pels amants de la bona teca.

Entre les seves bones ofertes de plats preparats ens vam decantar per a provar la pizza de bolets que elabora Sa Sínia des Bolets, amb bolets cultivats de Menorca i amb base de blat de xeixa. La vam comprar per a dur a casa i el resultat va ser excel·lent i a més a més vam fer una aposta pel producte i els petits productors locals de l’illa.

No serà la darrera visita a Ca na Riera per a cercar aquests productes foodie que realment ens soprenen.

CA NA RIERA
Carrer Hospital de Santa Magdalena, 7
Plaça des Mercat de Ciutadella
Tel: 971 38 19 06
Whatsapp: 665 889 356
OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

La pizza de setas de Menorca en Ca na Riera

Ca na Riera es uno de los establecimientos emblemáticos en la Plaza del Mercado de Ciutadella, y que conserva la magia de la tienda de comestibles de toda la vida con un más que destacado surtido de productos foodie y gourmet que la hacen uno de los comercios a visitar por los amantes del buen yantar.

Entre sus seductoras ofertas de platos preparados nos decantamos a probar la pizza de setas que elabora Sa Sínia des Bolets, con setas cultivadas de Menorca y con base de trigo de Xeixa. La compramos para llevar a casa y el resultado fue excelente y además hicimos una apuesta por el producto y los pequeños productores locales de la isla.

No será la última visita a Ca na Riera para buscar estos productos foodie que realmente nos soprenden.

CA NA RIERA
Carrer Hospital de Santa Magdalena, 7
Plaça des Mercat de Ciutadella
Tel: 971 38 19 06
Whatsapp: 665 889 356
ABIERTO DE LUNES A SÁBADO

Pizza de bolets, de Sa Sínia des Bolets. Foto: Bep Al·lès©

The mushroom pizza from Menorca in Ca na Riera

Ca na Riera is one of the emblematic establishments in the Ciutadella Market Square, and which preserves the magic of the grocery store of a lifetime with a more than outstanding assortment of foodie and gourmet products that make it one of the shops most visit for lovers of good food.

Among its seductive offers of prepared dishes, we opted to try the mushroom pizza made by Sa Sínia des Bolets, with cultivated mushrooms from Menorca and with a wheat base from Xeixa. We bought it to take home and the result was excellent and we also made a commitment to the product and the small local producers on the island.

It will not be the last visit to Ca na Riera to look for these foodie products that really surprise us.

CA NA RIERA
Carrer Hospital de Santa Magdalena, 7
Plaça des Mercat de Ciutadella
Tel: 971 38 19 06
Whatsapp: 665 889 356
OPEN FROM MONDAY TO SATURDAY

La pizza aux champignons de Minorque à Ca na Riera

Ca na Riera est l’un des établissements emblématiques de la place du marché de Ciutadella, et qui préserve la magie de l’épicerie d’une vie avec un assortiment plus qu’exceptionnel de produits alimentaires et gastronomiques qui en font l’un des magasins les plus visités pour les amateurs de bonne nourriture.

Parmi ses séduisantes offres de plats préparés, nous avons opté pour la pizza aux champignons de Sa Sínia des Bolets, aux champignons cultivés de Minorque et à base de blé de Xeixa. Nous l’avons acheté pour le ramener à la maison et le résultat était excellent et nous nous sommes également engagés envers le produit et les petits producteurs locaux de l’île.

Ce ne sera pas la dernière visite à Ca na Riera pour chercher ces produits gourmands qui nous surprennent vraiment.

CA NA RIERA
Carrer Hospital de Santa Magdalena, 7
Plaça des Mercat de Ciutadella
Tel: 971 38 19 06
Whatsapp: 665 889 356
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

CA NA RIERA

CA NA RIERA
Carrer Hospital de Santa Magdalena, 7
Plaça des Mercat de Ciutadella
Tel: 971 38 19 06
Whatsapp: 665 889 356
OBERT DE DILLUNS A DISSABTE
ABIERTO DE LUNES A SÁBADO
OPEN FROM MONDAY TO SATURDAY
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

  • Publicitat
    El Iris