El llobarro a la sal del restaurant Aquarium Port de Ciutadella

El llobarro a la sal del restaurant Aquarium Port de Ciutadella

El restaurant Aquarium Port de Ciutadella és ara per ara un dels principals temples de la cuina marinera al port de Ciutadella, amb una de les millors terrasses i amb un servei i un producte de qualitat que destaquen de cada vegada més.

A més de disposar barca propia per a les captures de peix de Menorca de manera artesanal i sostenible, també porta producte de qualitat de fora de l’illa, com és el cas dels llobarros d’Aquacanaria, reconescuts internacionalment per la seva qualitat.

Una de les especialitats que us recomanam, són precisament els llobarros a la sal, que es presenten a taula amb professionalitat i amb l’art de saber servir el peix.

També trobareu un restaurant Aquarium al port esportiu de Cala en Bosch.

La lubina a la sal del restaurante Aquarium Port de Ciutadella

El restaurante Aquarium Port de Ciutadella es hoy por hoy uno de los principales templos de la cocina marinera en el puerto de Ciutadella, con una de las mejores terrazas y con un servicio y un producto de calidad que destacan de cada vez más.

Además de disponer barca propia para las capturas de pescado de Menorca de forma artesanal y sostenible, también ofrece producto de calidad de fuera de la isla, como es el caso de las lubinas de Aquacanaria, reconocidas internacionalmente por su calidad.

Una de las especialidades que le recomendamos, son precisamente las lubinas a la sal, que se presentan en la mesa con profesionalidad y con el arte de saber servir el pescado.

También encontrará un restaurante Aquarium en el puerto deportivo de Cala en Bosch.

Bar au sel du restaurant Ciutadella Aquarium Port

Le restaurant Aquarium Port de Ciutadella est aujourd’hui l’un des principaux temples de la cuisine de la mer dans le port de Ciutadella, avec l’une des meilleures terrasses et un service de qualité et des produits qui se démarquent de plus en plus.

En plus d’avoir son propre bateau pour pêcher le poisson de Minorque de manière artisanale et durable, il propose également des produits de qualité provenant de l’extérieur de l’île, comme le bar Aquacanaria, reconnu internationalement pour sa qualité.

L’une des spécialités que nous vous recommandons est précisément le bar au sel, qui est présenté à table avec professionnalisme et l’art de savoir servir le poisson.

Vous trouverez également un restaurant Aquarium dans la marina de Cala en Bosch.

Sea bass in salt from the Ciutadella Aquarium Port restaurant

The Aquarium Port de Ciutadella restaurant is today one of the main temples of seafood cuisine in the port of Ciutadella, with one of the best terraces and quality service and products that stand out more and more.

In addition to having its own boat to catch fish from Menorca in an artisanal and sustainable way, it also offers quality products from outside the island, such as the Aquacanaria sea bass, internationally recognized for its quality.

One of the specialties that we recommend is precisely sea bass in salt, which is presented at the table professionally and with the art of knowing how to serve fish.

You will also find an Aquarium restaurant in the marina of Cala en Bosch.

AQUARIUM PORT DE CIUTADELLA

Port de Ciutadella
Reserves 971 38 67 00
www.aquariumrestaurante.com
@aquarium_rte

  • Publicitat
    El Iris