El cap roig fregit amb cebes del restaurant Aquarium Port Ciutadella

El cap roig fregit amb cebes del restaurant Aquarium Port Ciutadella

El restaurant Aquarium Port Ciutadella és un dels grans temples de la cuina marinera a l’illa de Menorca i és tot un referent al port de Ciutadella, per la seva cuina on el producte local és el vertader protagonista.

Disposa d’una barca que li porta les captures del dia, pel que els peixos que tastarem es pot dir que estan acabats de pescar, com és el cas del cap roig fregit amb cebes que hi vam provar i que va ser tota una experiència per als 6 sentits gastronòmics.

Un plat memorable, cuinat amb mestria i en el que el peix fresc de Menorca arriba a l’excel·lència gastronòmica.

La nostra recomanació a l’hora de sopar al Port de Ciutadella.

El cabracho frito con cebollas del restaurante Aquarium Port Ciutadella

El restaurante Aquarium Port Ciutadella es uno de los grandes templos de la cocina marinera en la isla de Menorca y todo un referente su puerto por su cocina, donde el producto local es el verdadero protagonista.

Dispone de una barca que le lleva las capturas del día, por lo que los peces que probaremos se puede decir que están recién pescados, como es el caso del cabracho frito con cebollas que probamos y que fue toda una experiencia para a los 6 sentidos gastronómicos.

Un plato memorable, cocinado con maestría y en el que el pescado fresco de Menorca llega a la excelencia gastronómica.

Nuestra recomendación a la hora de cenar en el Puerto de Ciutadella.

Fried scorpion fish with onions from the Aquarium Port Ciutadella restaurant

The Aquarium Port Ciutadella restaurant is one of the great temples of seafood cuisine on the island of Menorca and a benchmark in its port for its cuisine, where local produce is the true protagonist.

It has a boat that brings the catch of the day, so the fish that we will try can be said to be freshly caught, as is the case of the fried scorpionfish with onions that we tried and that was quite an experience for all 6 gastronomic senses. .

A memorable dish, masterfully cooked and in which the fresh fish from Menorca reaches gastronomic excellence.

Our recommendation when dining in the Port of Ciutadella.

Rascasse frite aux oignons du restaurant Aquarium Port Ciutadella

Le restaurant Aquarium Port Ciutadella est l’un des grands temples de la cuisine de la mer sur l’île de Minorque et une référence dans son port pour sa cuisine, où les produits locaux sont le véritable protagoniste.

Il a un bateau qui apporte la pêche du jour, donc on peut dire que le poisson que nous allons essayer est fraîchement pêché, comme c’est le cas de la rascasse frite aux oignons que nous avons essayée et qui a été toute une expérience pour les 6 gastronomiques sens. .

Un plat mémorable, magistralement cuisiné et dans lequel le poisson frais de Minorque atteint l’excellence gastronomique.

Notre recommandation lors d’un dîner dans le port de Ciutadella.

AQUARIUM PORT CIUTADELLA
Port de Ciutadella
Reserves: (+34) 971 38 67 00
www.aquariumrestaurante.com
@aquarium_rte