Les salines de la Concepció, amb acord de custòdia del territori

La nova propietat de les salines de la Concepció i el GOB han firmat un acord de custòdia del territori per treballar conjuntament en la recuperació del sistema artesanal de producció de sal al temps que es mantenen i milloren els elevats valors ambientals de la zona.

Les salines de la Concepció, amb acord de custòdia del territori

Situades al fons del port de Fornells, també anomenades Salines noves, s’hi troben les instal·lacions que es van construir el segle XIX per produir sal a Menorca. Van ser les darreres que es van mantenir en funcionament a l’illa, fins els anys vuitanta del segle passat, quan es van abandonar.

La propietat anterior a l’actual va fer unes proves de producció en alguns escalfadors i ara els nous propietaris volen fer la recuperació completa, perquè el complex mostra deterioraments importants.

Les salines eren uns espais molt ben dissenyats per extreure sal aprofitant les alçades i baixades del mar i l’energia del sol. El sistema consta d’una sèrie de basses que serveixen per anar escalfant lentament l’aigua i augmentant la concentració de sal per evaporació. Quan ha fet tot el circuït s’arriba als cristalitzadors, on es recull la crosta de sal que es forma en superfície, anomenada flor de sal.

Aquests tipus de salines artesanals han acollit tradicionalment una rica fauna, especialment ornitològica. Les diferents condicions que ofereixen les instal·lacions, amb primeres basses amb peixos, amb zones de fang on s’hi desenvolupen invertebrats, amb espais adequats per a nidificar, fan que siguin uns llocs d’alt valor natural.

Amb la posada en marxa de la indústria del fred, moltes salines van perdre viabilitat i es van abandonar. Això ha afectat negativament les espècies que les usaven habitualment.

Actualment hi ha diferents projectes arreu de la Mediterrània per anar recuperant aquests espais, per tal que puguin seguir fent la funció de llocs d’aliment, descans i reproducció de molts ocells que es traslladen en migració. Les experiències mostren que, quan la recuperació es fa amb criteri, els resultats ambientals són molt bons.

Enguany ja s’ha realitzat un primer inventari de nidificants, per tal de poder monitoritzar l’evolució d’aquesta zona de gran bellesa paisatgística.

  • Publicitat
    El Iris