Nou de cada deu consumidors de Mallorca consideren que la qualitat dels aliments és el factor més important a l’hora d’anar a comprar

Així ho mostra un estudi elaborat per la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local sobre el consum i la procedència dels aliments el 2023

Nou de cada deu consumidors de Mallorca consideren que la qualitat dels aliments és el factor més important a l’hora d’anar a comprar

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través de la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, ha publicat les dades de la segona part de l’Estudi del consum i la procedència dels aliments a Mallorca 2023. El principal objectiu d’aquest document és saber els factors de decisió de compra més valorats amb relació als aliments que es compren i observar l’evolució de l’actitud dels consumidors en comparació amb els anys 2016 i 2018. La principal dada que se n’extreu és que el 89,6% dels enquestats considera que la qualitat dels aliments és el factor més important a l’hora d’anar a comprar. El treball de camp s’ha duit a terme a diferents parts de Mallorca i s’han entrevistat un total de 1.019 persones residents a l’illa d’entre 25 i 65 anys (un 79,98% dones i un 20,02% homes).

Entre altres qüestions, l’estudi també mostra que el fet que els aliments siguin frescs és molt important per al 79% de les persones (és el segon factor per a la decisió de compra). En tercer lloc, es poden agrupar els aspectes econòmics (preu i oferta) i l’origen (aquests factors són molt importants per a més del 60% de les persones). Finalment, la marca i el fet que l’aliment sigui ecològic és menys rellevant (és important per al 40% dels entrevistats).

Si es compara amb els estudis anteriors, que es van fer el 2016 i el 2018, amb relació a la decisió de compra, es pot observar una evolució positiva a favor de l’origen dels aliments i del fet que el producte es trobi en oferta. En canvi, és negativa pel que fa a la importància de la marca.

En aquest sentit, en paraules del director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llabrés, les dades posen de manifest que «el consumidor valora cada vegada més l’origen dels aliments i la qualitat dels productes. Per altra banda, veim que el factor de la marca cada cop és més irrellevant per a la decisió de compra».

Així, les dades de l’estudi reflecteixen que, en l’evolució de quin aspecte es té en compte a l’hora d’anar a comprar, des del 2016 i el 2018 fins al 2023 no hi ha grans variacions en relació amb la importància que es dona a la qualitat, a la frescor i al preu dels aliments, ja que aquests factors continuen ocupant els tres primers llocs. No obstant això, el fet que més destaca Llabrés és que «l’evolució del factor origen ha anat en augment any rere any, ja que el 2016 tan sols un 31% el marcava com a molt important i en l’actualitat aquest percentatge ha pujat fins al 62%».

Una altra dada que es pot observar és que el 2016 el factor oferta només era molt important per a un 50% dels entrevistats, mentre que en aquest darrer estudi ja ho és per a un 63%. Amb tot, altres aspectes remarcables són que els indicadors que fan referència a la presentació del producte o el costum de consumir-lo es mantenen estables des del 2016 fins avui dia. En aquest sentit, si fa set anys el factor de la presentació era important per al 42% dels entrevistats, ara ho és per a un 39%. Pel que fa al factor del costum de consumir un aliment, el 2016 era important per a un 45%, mentre que ara ho és per a un 43%.