La Flor de Sal des Trenc s’inclou al Catàleg d’aliments tradicionals de les Illes Balears

El Catàleg va ser creat l’any 2004 amb l’objectiu de preservar i revaloritzar el patrimoni alimentari illenc. Amb la incorporació de la sal sumarà 26 aliments registrats.

La Flor de Sal des Trenc s’inclou al Catàleg d’aliments tradicionals de les Illes Balears

La Comissió d’aliments tradicionals de les Illes Balears, òrgan consultiu adscrit a la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha aprovat aquest dimecres incloure la Flor de sal des Trenc al Catàleg d’aliments tradicionals de les Illes Balears. Han participat de la reunió el director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Gabriel Torrens i altres caps de servei de la conselleria, així com un representant de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i representants de tots els consells insulars.

Amb aquesta nova incorporació, l’illa de Mallorca compta al catàleg amb un total de catorze aliments, entre els quals es troben l’ensaïmada de Mallorca, la porcella de porc negre mallorquí, el gató mallorquí, el vi de Binissalem, Pla i Llevant, Mallorca i Serra de Tramuntana-Nord o les herbes i el Palo de Mallorca, entre altres. El Catàleg té registrats 25 aliments de totes les Illes. Un cop es publiqui aquesta incorporació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) comptarà amb un total de 26. El Catàleg va ser creat l’any 2004 amb l’objectiu de preservar i revaloritzar el patrimoni alimentari illenc, i s’inclouen aliments típics i tradicionals de les Balears. S’entén que un alimentés tradicional de les Illes Balears quan se n’acrediti un mínim de trenta anys de producció, elaboració o comercialització a les Illes, independentment del fet que estigui protegit o no amb una figura referida a l’origen o a la qualitat del producte.

La Flor de Sal des Trenc és una sal marina natural que cristal·litza a la superfície de les basses i és recollida manualment a les Salines des Trenc (Mallorca). La producció de la sal té una gran importància en la societat i economia de la zona des de fa sigles: és citada a l’obra Die Balearen (las Baleares) descritas por la palabra y la imagen (1871) de l’arxiduc Lluís Salvador, on topònims de la zona estan estretament vinculats a l’activitat salinera. També apareix en el nom del municipi de ses Salines, la platja dels Estanys (referència als estanys de producció de sal) o el Carregador de sa Sal (lloc d’expedició de la sal). L’activitat que es desenvolupa a les Salines des Trenc té una gran importància social i econòmica per a la comarca del Migjorn de Mallorca i, especialment, per al municipi de Campos. A la salinera des Trenc fa més de mig segle que es produeix de manera continuada l’extracció de sal marina. De fet, és l’única salinera de sal marina per a ús alimentari que queda activa a Mallorca. Segons dades de la conselleria, l’any 2014 es recol·lectaren 45.000 kg de flor de sal i, aquest darrer any 2019, la xifra arribà a 76.000 kg. L’any 2017 és l’any en què se’n recollí la quantitat més gran: 93.000 kg.

Avui dia, a les Salines des Trenc es fa la producció i collita de tres tipus de sal marina: la sal marina comuna, la sal marina verge i la flor de sal des Trenc. Cal destacar que la facturació de l’any 2019 arribà a 1.846.800 euros.