L’apicultura i la mel de Menorca

L’apicultura i la mel de Menorca

L’apicultura és una especialització de la ramaderia que consisteix en la cria de l’abella Apis mellifera per l’home per tal d’explotar els productes del rusc. L’apicultor ha de procurar a l’eixam d’abelles un abric, tenir-ne cura: alimentació suplementària, control de malalties, anar amb compte amb els plaguicides, fecundació artificial de reines, etc. Se’n recull una part de la mel que produeixen procurant que no els en manqui per passar l’hivern.

Els productes més tradicionals que es recollien de les abelles eren la mel i la cera. 

El pròpolis, usat ja en l’antic Egipte, ha esdevingut d’ús molt corrent i amb noves aplicacions des de fa relativament pocs anys. 

El mateix es pot dir de la gelea reial o del pol·len fresc, recollit abans que les abelles entrin al rusc i el processin.

La mel de Menorca destaca per la seva qualitat i delicadesa. La variada flora venturera que hi ha al camp i la influència de la mar i la salinitat de l’ambient illenc li aporten unes característiques organolèptiques força particulars.

  • Publicitat
    El Iris