Els productors de formatge de Menorca mantenen el compromís amb el sector ramader de l’illa

Els fabricants i curadors de formatge de Menorca segueixen la tendència alcista del mercat

Els productors de formatge de Menorca mantenen el compromís amb el sector ramader de l’illa

El passat 15 de setembre la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació feia pública la reunió que va mantenir a Menorca amb les organitzacions professionals agràries juntament amb les cooperatives insulars. Segons la Conselleria, a la reunió es va celebrar positivament, abans que es compleixi un any de la signatura del Pla Provilac, l’augment en aquell moment de fins a 12 cèntims per litre de llet pagats al ramader pels productors de formatge.

Així, en aquestes dates i segons les dades que es manejaven al mercat publicades per la mateixa Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en menys d’un any s’havia passat de pagar de mitjana 0,30 € per litre de llet a 0,42 € per litre, i això sense tenir en compte les ajudes que percep el sector ramader gràcies al Pla Provilac subscrit entre totes les Organitzacions Professionals Agràries, les cooperatives i l’Associació de Fabricants i Curadors de Formatge de Menorca.

A hores d’ara ia punt de tancar el mes d’octubre, des de l’Associació de Fabricants i Curadors de Formatge de Menorca, s’ha pogut constatar la continuïtat de la tendència alcista en l’increment del preu de la llet pagada als ramaders. En aquest sentit, en aquests moments s’està pagant una mitjana de 47 cèntims d’euro per cada litre de llet rebut. Tot això, segons les dades obtingudes a través de les empreses associades, les quals asseguren que s’estan fent esforços considerables per seguir els preus del mercat.

Encara mancant un any des de la signatura del Pla Provilac, pla que implicava ramaders productors de llet, al sector formatger industrial, a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Govern Balear, i al Consell Insular de Menorca, el preu pagat pel sector industrial ha augmentat un 56,67% respecte al mes de juny de l’any passat, a la qual cosa cal sumar la part rebuda pels ramaders directament en forma d’ajudes segons el que estableix aquest Pla.

El canvi d’estratègia seguit per MENORCA LLET SL en la transformació de la planta envasadora de llet destinant-la a més producció de formatge, lluny de suposar una garrotada per al sector, evidencia la bona consideració d’aquest producte de valor afegit al mercat, que ha aconseguit recuperar el nivell de vendes anterior a la pandèmia.