Temps de faves

És encara temps de faves i podeu trobar encara a les petites botigues de tota la vida i als mercats locals les faves amb la seva baina, sembrades i recollides a Menorca amb les que podem fer plats tant nostres com les faves ofegades, faves cellades, faves freigides amb cuixot o camot, cuinat de faves amb herbasana i un bon nombre de plats amb aquest llegum que va ser molt popular a la nostra cuina, especialment als anys de fam.