S’aprova una subvenció d’1.618.731 € per a entitats que desenvolupen programes de garantia alimentària

S’aprova una subvenció d’1.618.731 € per a entitats que desenvolupen programes de garantia alimentària

El Consell de Govern ha aprovat autoritzar la consellera de Famílies i Afers Socials perquè destini 1.618.731 euros a subvencions per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de garantia alimentària amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’IRPF i l’impost sobre societats corresponent a 2023. Les accions s’han de dur a terme durant els anys 2023, 2024 i 2025.

La convocatòria s’adreça a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes per cobrir les necessitats bàsiques de persones i famílies en situació de precarietat econòmica a fi de reduir les situacions de vulnerabilitat o exclusió social. Aquestes entitats compten majoritàriament amb personal voluntari i es financen principalment amb donacions particulars i amb subvencions de les administracions públiques. Tenen, per tant, poca capacitat financera i és necessari avançar-los l’import total de les subvencions.