PIME tem que torni el turisme de tot inclòs

PIME tem que torni el turisme de tot inclòs

Itziar Lecea / Ciutadella – La recent enquesta de facturació que PIME realitza entre diferents sectors durant la temporada turística, deixa palesa la baixada general de facturació de les empreses menorquines durant el mes de juliol, comparat amb el mateix mes de 2022. La inflació, que repercuteix tant en el preu de materials com en la despesa que deixa el turista, s’està fent notar a mitja temporada, i es veu amb preocupació el final d’estiu.

Dades generals poc esperançadores
La secretaria general de PIME, Maria Garcia, veu amb preocupació l’evolució de les dades de facturació del mes de juliol. “Hem pogut constatar que ha estat un mes pitjor al de l’any passat pel que fa a facturació. Fins al 50% de les empreses enquestades han disminuït, mentre que un 30% l’han igualada i el 20% l’ha millorada. El mes de juny ja vam poder constatar una baixada d’estades turístiques, i el juliol hem acabat de veure la baixada de poder adquisitiu dels visitants.”

És en el poder adquisitiu, més que en el canvi de perfil de turista, on Garcia nota més aquesta baixada. “El turista espanyol ha reduït la despesa en allotjament i manutenció, un fet que vam poder veure durant el mes de juny, quan vam veure com el turisme nacional tampoc va créixer, sinó que va quedar estancat. AENA ja va anunciar que hi hauria una reducció de passatgers durant la temporada alta, pel que el sector veu amb preocupació l’evolució de la temporada”, comenta.

Comparació amb una temporada extraordinària
Si bé les dades d’enguany no es pot dir que siguin positives, cal tenir en compte que s’està comparant amb la temporada de 2022, any en què es van batre rècords turístics. “És cert que l’any passat vam tenir una temporada molt bona, que a més va començar un poc abans i va acabar més tard del previst. El perill, enguany, és la disminució del mercat britànic, que segons dades de la Fundació Foment del Turisme es preveu una baixada important de cara al mes de setembre. A banda de l’anunci de l’eliminació de la ruta directa que tenim ara amb Regne Unit”, afirma Garcia.

Pel que fa a les dades d’aquest mes de juliol per sectors, les empreses de lloguer de cotxes són de les més perjudicades per aquesta baixada de despesa turística, ja que 9 de cada 10 assegura haver facturat manco que l’any passat. “Trobam que aquesta diferència tan gran es deu a un efecte rebot respecte de l’any passat. Els mesos de maig i juny van ser molt bons, perquè encara no havien aterrat les companyies internacionals, que mobilitzen grans flotes. Són empreses que l’any passat no hi van ser, pel que enguany s’ha notat la seva presència, a banda de què s’ha mobilitzat molts de cotxes i s’han hagut de baixar tarifes”, comenta la secretària general.

Pel que fa a restauració, més d’un 50% assegura que ha disminuït facturació respecte del mes de juliol de l’any passat. “Aquí s’han de tenir en compte dos factors que han influït de ple al sector de restauració. El primer, la pujada de costos dels aliments, dels quals evidentment no poden prescindir. I el segon, és també la pujada dels costos salarials, que ja vam advertir el mes de juny que tindria conseqüències. Notem que és un sector amb molta preocupació”, apunta Garcia.

Per altra banda, el turisme actiu, tot i no poder compartir una alegria generalitzada, ha vist com el 50% de les empreses milloraven facturació respecte de l’any passat. És l’única alegria en un panorama en què destaca la gran baixada també en els agroturismes, on el 50% de les empreses enquestades afirma haver baixat facturació, així com ha passat en el sector d’empreses nàutiques. Els habitatges turístics no han acusat tant aquesta baixada, però només el 25% assegura haver augmentat la facturació respecte del mes de juliol de l’any passat.

Un juny millor que juliol
La tònica generalitzada és que el mes de juny va ser millor que el que ha resultat el juliol, amb un inici de temporada que augurava uns millors resultats. Així ho afirmen també des de PIME. “Ens va sorprendre una mica el mes de juny, perquè el comerç turístic va ser un dels sectors que va tenir uns millors resultats, tot i que el juliol les xifres ja s’assimilen a la resta de sectors. Pel que la percepció i també les dades confirmen que el mes de juny ha anat millor que el mes de juliol.”

Hi ha altres factors que poden haver influït en què les dades d’aquest estiu no hagin estat tan positives, com és el fet que s’esperava una millor previsió. “És cert que l’any passat els hotels no van obrir tan prest perquè no sabien com aniria la temporada. Enguany, n’hi ha que han obert abans del que tenien previst. El perill que pot sorgir és que tornem a veure un increment del tot inclòs, impulsat per la situació econòmica tant del mercat nacional com el britànic, que són els mercats més importants per Menorca. Es veu com aquesta manca de poder adquisitiu es nota a l’hora de fer despeses quan arriben a l’illa”, afirma Garcia.