Núria Capó, de s’Hort de Baix, orgànic

De la rutina accelerada a la reconnexió amb la part més instintiva i natural de ser dona

Núria Capó, de s’Hort de Baix, orgànic

Miriam Triay/Ciutadella –  Na Núria Capó Gomila (Palma de Mallorca), actualment, ‘madona’ de s’Hort de Baix, on viu i treballa juntament amb el seu home Francesc Pons (Tito), es defineix com una “sociòloga de formació” que, un moment donat, i després d’un procés de reconversió i teràpia, va “deixar enrere les lloses socials que em deien el que havia de fer i el que s’esperava de jo, per començar a fer el que realment sentia i em feia vibrar, per connectar amb la part més instintiva i natural de ser dona”.

 Com neix na Núria Capó pagesa?

Jo som nascuda a Palma, però els meus pares són ciutadellencs. Per tant, sempre he tingut una connexió molt profunda amb l’illa germana. Al final és on viu tota la meva família, i on he passat part de la meva vida; durant les vacances veníem. I per açò, d’alguna manera, sempre havia sabut que després d’acabar la carrera a Barcelona, Sociologia (UAB), vindria a viure a Menorca.

Amb les anades i vingudes que feia de Mallorca / Barcelona a Menorca havia conegut en Tito. Així, en acabar la carrera, vaig venir aquí a cercar feina, i va ser quan vam començar a estar junts.

La pagesia n’era la seva vocació, i a casa seva tenien part de Son Olivar; la de s’Hort de Baix. Per tant, mentre jo anava fent diferents feines, fins que vaig entrar de cap de gabinet a presidència del Consell, vivíem en els llocs on ell treballava.

Durant tots els anys que vaig estar anant del lloc a la feina i viceversa, sempre em passava el mateix: quan marxava a fer feina, començava a accelerar-me i estressar-me; però quan arribava al lloc, respirava per primera vegada en tot el dia.

Tenia una rutina massa accelerada. I em vaig adonar que no era el que volia.

“Les madones sempre hi ha estat, han sostingut el bé comú, però malauradament no se’ls donava el valor que tenien.

I com es va adonar d’açò?

Quan vam voler ser pares. No podia portar el ritme de vida que tenia, si volia criar al meu fill.

Em vaig prendre el seu naixement com una oportunitat per reconnectar amb la part més instintiva i natural de ser dona. Va ser durant l’embaràs que em vaig adonar que no entenia el meu cos. Que no tenia cap tipus de relació amb la meva part més animal, de mamífer, de fèmina.

A partir d’aquí va començar un procés terapèutic que em va servir per veure que m’havia oblidat de tenir present el que em feia feliç, el que em feia sentir. Que havia començat a viure d’una forma rutinària i a fer el que s’esperava de jo.

Coetàniament a aquest procés, en Tito es va començar a introduir en l’agricultura ecològica, i a treballar al Barranc d’Algendar. A causa d’açò estava ficat dins l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Menorca que, en aquell moment estava constituint una Cooperativa, i necessitaven una mà d’ajuda en la part de venda física i online, màrqueting… i així vaig entrar jo dins el món de la pagesia.

Vaig arribar on som ara a partir d’una recerca personal, gairebé amb un procés natural de connectar amb el que em feia sentir bé. I vaig acabar convertint una afició i ajuda temporal, en la meva professió i treball de vida. A jo, poder compartir, poder saber que l’altra gent s’alimenta del que li ofereixes, que té la possibilitat d’accedir a productes de qualitat, frescs, com si fossin del seu propi hort, em fa feliç.

Núria Capó. Foto: Miriam Triay

Va ser un canvi complicat?

Al principi sí, però perquè tenim massa dins el cap el que se suposa que hem de fer. I ens oblidem de nosaltres. Socialment s’entén que una persona ha de tenir doblers, ha d’aspirar a seguir creixent, i per ser valuós en aquest sentit, hi ha feines que són millors que d’altres. I jo formava part d’aquest imaginari: tenia una feina molt bona i reconeguda, d’acord amb la meva carrera. Per tant, va ser tot un procés començar a fer el que realment volia. Pel demés va ser senzill, molt orgànic.

A vegades vivim com si la vida ens vingués donada, com si haguéssim de fer el que toca; i hagués pogut continuar aquest camí, però no. Vaig anar a un lloc on no se m’esperava, on ni tan sols jo m’esperava ser, però on som molt més feliç que a qualsevol altre.

I si passam a parlar de l’agricultura ecològica que practiquen, què ens pot explicar? Va ser complicat?

Núria Capó. Foto: Miriam Triay

En realitat, no hi va haver un pas d’hort convencional a hort ecològic, perquè aquestes terres, que eren de la família d’en Tito, estaven semiabandonades quan les vam agafar. I ja vam començar, directament, a fer l’horta familiar, de consum propi, en ecològic; per després passar a convertir-la en negoci.

En aquest sentit, és molt simple: s’ha de tenir cura que hi hagi vida i diversitat dins la terra, no pensar només en l’extracció; entendre-ho com a un intercanvi, tu li dones i ella et dona. S’ha de ser conscient que la terra no només és un recurs, sinó que té una dinàmica pròpia, i has de jugar segons les seves regles. Si només penses a extreure, arribarà un moment en què ella ja no podrà donar més de si.

Tito: Si hi ha plagues o pèrdues importants de la collita és perquè, prèviament, hi ha hagut algun procés que no s’ha fet bé, s’ha desquadrat alguna cosa. Per açò s’han d’entendre molt bé les dinàmiques de la terra i la biodiversitat que hi conviu. I per fer açò hi inverteixes molt, no només la llavor per sembrar, sinó que, per exemple, cada any sembram adob verd per ajudar-la. I aquestes plantes que sembres d’adob, no les reculls, ni les vens.

Per tot açò és molt important la convenció ideològica del pagès o la pagesa que porti a terme aquest tipus d’agricultura. Nosaltres som molt conscients que açò és la terra que deixarem als nostres fills, que no volem consumir químics, ni contribuir a contaminar la terra ni l’aigua; és la terra del futur, no n’hi ha d’altra.

Quines funcions tenen tant en Tito com vostè a l’Hort de Baix?

S’Hort de Baix. Foto: Miriam Triay

Cap d’hort és en Tito, i cap de vendes jo. En el cas del treball a l’hort com a tal, jo som el missatge i ell l’amo; i en el cas de la promoció de la nostra feina, i de la venda dels resultats obtinguts, jo som la cap, i ell el suport. Tot és un engranatge, ens complementam, sense la feina d’un, la de l’altre no serveix.

Jo crec, en aquest sentit, que és molt important entendre quines són les habilitats de cadascú i potenciar-les. Cercar-ne la rendibilitat. Els dos aportam el que sabem, i aquesta aportació val el mateix, necessitam la dels dos per aconseguir el resultat final.

I en aquest paper que juga dins l’empresa familiar, diria que d’alguna manera ha aplicat la seva part de sociòloga?

No sé si és la meva part de sociòloga, o hi ha una part de jo, com a persona, que em va fer estudiar Sociologia: entendre que no som aliena al món on visc, que els meus actes tenen conseqüències directes en altres individus i en l’entorn. De fet, va ser estudiant la carrera que se’m va desmuntar tot el que pensava respecte a açò, ja que em van ensenyar com tot està construït i res és realment com és, sinó que tot podria ser d’una altra manera.

Tenint en compte açò, sí que podria dir que estic aplicant aquesta part de jo, aquest desconstruir, aquest entendre que tot pot ser d’una altra manera, que es tracta de donar espai a sentir-se a un mateix, i poder expressar el que un vol. I també hi ha la part d’entendre que no estem sols al món, que quan fem un aliment, el fem per alimentar a altres persones, i no ens podem desentendre del que pugui passar, de les conseqüències que pugui tenir.

S’Hort de Baix. Foto: Miriam Triay

Per acabar, què ens podria dir del paper de la dona al camp?

Jo trob que el paper de la dona, durant molt de temps, ha estat invisible. De cara a fora però, perquè en realitat, no hi ha cap l’amo que no sàpiga el que sostenia la seva madona. Ara bé, pels altres, semblava que el seu paper no era necessari, que sense ella el lloc podia seguir endavant. Res més enfora de la realitat.

En el nostre cas, ambdós tenim clar que sense el paper de l’altre no funcionaríem, les dues parts contribuïm a un element comú. Fins ara, també havia estat així, però no es posava en valor el paper d’una de les dues parts, el de la dona; des del moment en què ni tan sols estaven assegurades, no podien cotitzar, ni cobraven un sou.

Les madones sempre hi han estat, han sostingut el bé comú, però malauradament no se’ls donava el valor que tenien. Malgrat que amos i pagesos sabien com n’eren d’imprescindibles. I ara el paper de les que continuam vivint d’açò, que no sé si som moltes, s’entén que és necessari dins el conjunt.

 

Núria Capó, de s´Hort de Baix, orgánic

De la rutina acelerada a la reconexión con la parte más instintiva y natural de ser mujer
Núria Capó. Foto: Miriam Triay

MiriamTriay/Ciutadella – Núria Capó Gomila (Palma de Mallorca), actualmente, ‘madona’ de s’Hort de Baix, donde vive y trabaja junto con su hombre Francesc Pons (Tito), se define como una “socióloga de formación” que, un momento dado, y después de un proceso de reconversión y terapia, “dejó atrás las losas sociales que me decían lo que tenía que hacer y lo que se esperaba de yo, para empezar a hacer lo que realmente sentía y me hacía vibrar, para conectar con la parte más instintiva y natural de ser mujer”.

¿Cómo nace Núria Capó campesina?
Yo soy nacida en Palma, pero mis padres son ciutadellencs. Por tanto, siempre he tenido una conexión muy profunda con la isla hermana. Al final es dónde vive toda mi familia, y dónde he pasado parte de mi vida; durante las vacaciones veníamos. Y por eso, de algún modo, siempre había sabido que después de terminar la carrera en Barcelona, Sociología (UAB), vendría a vivir a Menorca.

Con las idas y venidas que hacía de Mallorca/Barcelona a Menorca había conocido a Tito. Así, al terminar la carrera, vine aquí a buscar trabajo, y fue cuando empezamos a estar juntos.

El campesinado era su vocación, y en su casa tenían parte de Son Olivar; la de s’Hort de Baix. Por tanto, mientras yo iba haciendo diferentes trabajos, hasta que entré de jefe de gabinete a presidencia del Consell Insular, vivíamos en los lugares donde él trabajaba.

Durante todos los años que estuve yendo del preedio al trabajo y viceversa, siempre me pasaba lo mismo: cuando me marchaba a trabajar, empezaba a acelerarme y estresarme; pero cuando llegaba al predio, respiraba por primera vez en todo el día.

Tenía una rutina demasiado acelerada. Y me di cuenta de que no era lo que quería.

¿Y cómo se dio cuenta de esto?

Cuando quisimos ser padres. No podía llevar el ritmo de vida que tenía, si quería criar a mi hijo.

Me tomé su nacimiento como una oportunidad para reconectar con la parte más instintiva y natural de ser mujer. Fue durante el embarazo que me di cuenta de que no entendía mi cuerpo. Que no tenía ningún tipo de relación con mi parte más animal, mamífero, fémina.
A partir de ahí empezó un proceso terapéutico que me sirvió para ver que me había olvidado tener presente lo que me hacía feliz, lo que me hacía sentir. Que había empezado a vivir de forma rutinaria ya hacer lo que se esperaba de yo.

Coetáneamente a este proceso, Tito empezó a introducirse en la agricultura ecológica, y a trabajar en el Barranco de Algendar. Debido a esto estaba metido en la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Menorca que, en ese momento estaba constituyendo una Cooperativa, y necesitaban una mano de ayuda en la parte de venta física y online, marketing… y así entré yo en el mundo del campesinado.

Llegué a donde estamos ahora a partir de una búsqueda personal, casi con un proceso natural de conectar con lo que me hacía sentir bien. Y terminé convirtiendo una afición y ayuda temporal, en mi profesión y trabajo de vida. A yo, poder compartir, saber que la otra gente se alimenta de lo que le ofreces, que tiene la posibilidad de acceder a productos de calidad, frescos, como si fueran de su propio huerto, me hace feliz.

¿Fue un cambio complicado?

Al principio sí, pero porque tenemos demasiado en la cabeza lo que se supone que debemos hacer. Y nos olvidemos de nosotros. Socialmente se entiende que una persona debe tener dinero, debe aspirar a seguir creciendo, y para ser valioso en este sentido, hay trabajos mejores que otros. Y yo formaba parte de ese imaginario: tenía un trabajo muy bueno y reconocido, de acuerdo con mi carrera. Por tanto, fue todo un proceso empezar a hacer lo que realmente quería. Por lo demás fue sencillo, muy orgánico.

A veces vivimos como si la vida nos viniera dada, como si tuviéramos que hacer lo que toca; y hubiera podido continuar ese camino, pero no. Fui a un lugar donde no me esperaba, donde ni siquiera yo me esperaba estar, pero donde estamos mucho más feliz que en cualquier otro.

Y si pasamos a hablar de la agricultura ecológica que practican, ¿qué puede explicarnos? ¿Fue complicado?

S’Hort de Baix. Foto: Miriam Triay

En realidad, no hubo un paso de huerto convencional a huerto ecológico, porque estas tierras, que eran de la familia de Tito, estaban semiabandonadas cuando las cogimos. Y ya empezamos, directamente, a realizar la huerta familiar, de consumo propio, en ecológico; para después pasar a convertirla en negocio.

En este sentido, es muy simple: hay que cuidar que haya vida y diversidad en la tierra, no pensar sólo en la extracción; entenderlo como a un intercambio, tú le das y ella te da. Hay que ser consciente de que la tierra no es sólo un recurso, sino que tiene una dinámica propia, y debes jugar según sus reglas. Si sólo piensas en extraer, llegará un momento en que ella ya no podrá dar más de sí.

Tito: Si hay plagas o pérdidas importantes de la cosecha se debe a que, previamente, ha habido algún proceso que no se ha hecho bien, se ha descuadrado algo. Por eso deben entenderse muy bien las dinámicas de la tierra y la biodiversidad que convive. Y para ello inviertes mucho, no sólo la semilla para sembrar, sino que, por ejemplo, cada año sembramos abono verde para ayudarla. Y esas plantas que siembras de adobo, no las recoges, ni las vendes.

Por todo esto es muy importante la convención ideológica del campesino o la campesina que lleve a cabo este tipo de agricultura. Nosotros somos muy conscientes de que esto es la tierra que dejaremos a nuestros hijos, que no queremos consumir químicos, ni contribuir a contaminar la tierra ni el agua; es la tierra del futuro, no hay otra.

¿Qué funciones tienen tanto Tito como usted en el Hort de Baix?

Qui se encarga del huerto es Tito, y jefe de ventas yo. En el caso del trabajo en el huerto como tal, yo somos el ayudante y él el labrador ; y en el caso de la promoción de nuestro trabajo, y de la venta de los resultados obtenidos, yo soy la cabeza, y él el soporte. Todo es un engranaje, nos complementamos, sin el trabajo de uno, el otro no sirve.

Yo creo, en este sentido, que es muy importante entender cuáles son las habilidades de cada uno y potenciarlas. Buscar su rentabilidad. Ambos aportamos lo que sabemos, y esta aportación vale lo mismo, necesitamos la de los dos para conseguir el resultado final.

Y en ese papel que juega dentro de la empresa familiar, ¿diría que de alguna manera ha aplicado su parte de socióloga?

No sé si es mi parte de socióloga, o hay una parte de yo, como persona, que me hizo estudiar Sociología: entender que no somos ajena al mundo en el que vivo, que mis actos tienen consecuencias directas en otros individuos y en el entorno. De hecho, fue estudiando la carrera que se me desmontó todo lo que pensaba al respecto, ya que me enseñaron cómo todo está construido y nada es realmente como es, sino que todo podría ser de otra manera.

Teniendo en cuenta esto, sí podría decir que estoy aplicando esta parte de yo, ese deconstruir, ese entender que todo puede ser de otra manera, que se trata de dar espacio a sentirse a uno mismo, y poder expresar lo que un vuelo. Y también existe la parte de entender que no estamos solos en el mundo, que cuando hacemos un alimento, lo hacemos para alimentar a otras personas, y no podemos desentendernos de lo que pueda pasar, de las consecuencias que pueda tener.

Por último, ¿qué podría decirnos del papel de la mujer en el campo?

Yo creo que el papel de la mujer, durante mucho tiempo, ha sido invisible. De cara afuera pero, porque en realidad, no hay ningún dueño que no sepa lo que sostenía su madona. Ahora bien, para los demás, parecía que su papel no era necesario, que sin ella el sitio podía seguir adelante. Nada más lejos de la realidad.

En nuestro caso, ambos tenemos claro que sin el papel del otro no funcionaríamos, ambas partes contribuimos a un elemento común. Hasta ahora también había sido así, pero no se ponía en valor el papel de una de las dos partes, el de la mujer; desde el momento en que ni siquiera estaban aseguradas, podían cotizar, ni cobraban un sueldo.

Las madones siempre han estado ahí, han sostenido el bien común, pero desgraciadamente no se les daba el valor que tenían. Pese a que dueños y campesinos sabían lo imprescindibles que eran. Y ahora el papel de las que seguimos viviendo de esto, que no sé si somos muchas, se entiende que es necesario en el conjunto.

Núria Capó, from s’Hort de Baix, organic

From the accelerated routine to the reconnection with the most instinctive and natural part of being a woman

Núria Capó. Foto: Miriam Triay

MiriamTriay/Ciutadella – Núria Capó Gomila (Palma de Mallorca), currently, ‘madona’ of s’Hort de Baix, where she lives and works together with her man Francesc Pons (Tito), defines herself as a “sociologist by training” who, at a given moment, and after a process of reconversion and therapy, “he left behind the social slabs that told me what I had to do and what was expected of me, to start doing what I really felt and made me vibrate, to connect with the most instinctive and natural part of being a woman.”

How was Núria Capó born as a peasant?

I was born in Palma, but my parents are from Ciutadella. Therefore, I have always had a very deep connection with the sister island. In the end it is where all my family lives, and where I have spent part of my life; During the holidays we came. And that’s why, somehow, she had always known that after finishing her degree in Sociology (UAB) in Barcelona, she would come to live in Menorca.

With the comings and goings that she made from Mallorca / Barcelona to Menorca she had met Tito. So, after finishing my degree, I came here to look for work, and that’s when we started to be together.

The peasantry was her vocation, and in her house they had part of Son Olivar; that of s’Hort de Baix. Therefore, while I was doing different jobs, until I became chief of staff to become president of the Insular Council, we lived in the places where he worked.

During all the years that I was going from work to work and vice versa, the same thing always happened to me: when I left for work, I started to speed up and get stressed; But when he arrived at the property, he breathed for the first time all day.

I had a routine that was too fast. And I realized that it was not what I wanted.

And how did you realize this?

When we wanted to be parents. I couldn’t lead the pace of life I had if I wanted to raise my son.

I took his birth as an opportunity to reconnect with the most instinctive and natural part of being a woman. It was during pregnancy that I realized that I didn’t understand my body. That I had no type of relationship with my most animal, mammalian, feminine part.
From there began a therapeutic process that helped me see that I had forgotten to keep in mind what made me happy, what made me feel. That I had begun to live routinely and do what was expected of me.

At the same time as this process, Tito began to get into organic farming, and to work in the Barranco de Algendar. Because of this, I was involved in the Association of Organic Agriculture Producers of Menorca, which at that time was establishing a Cooperative, and they needed a helping hand in the physical and online sales, marketing… and that’s how I entered the world of the peasantry.

I got to where we are now from a personal search, almost with a natural process of connecting with what made me feel good. And I ended up turning a hobby and temporary help into my profession and life’s work. For me, being able to share, knowing that other people eat what you offer them, that they have the possibility of accessing quality, fresh products, as if they were from their own garden, makes me happy.

Was it a complicated change?

At first yes, but because we have too much in our heads about what we are supposed to do. And let’s forget about ourselves. Socially it is understood that a person must have money, must aspire to continue growing, and to be valuable in this sense, there are jobs that are better than others. And I was part of that imaginary: I had a very good and recognized job, in accordance with my career. So it was quite a process to start doing what I really wanted. Otherwise it was simple, very organic.

Sometimes we live as if life were given to us, as if we had to do what we had to; and I could have continued that path, but no. I went to a place where I didn’t expect it, where even I didn’t expect to be, but where we are much happier than anywhere else.

And if we talk about the organic agriculture they practice, what can you tell us? Was it complicated?

S’Hort de Baix. Foto: Miriam Triay

In reality, there was no transition from a conventional garden to an organic garden, because these lands, which belonged to Tito’s family, were semi-abandoned when we took them over. And we started, directly, to grow the family garden, for our own consumption, organically; to then turn it into a business.

In this sense, it is very simple: care must be taken that there is life and diversity within the earth, not just thinking about extraction; understand it as an exchange, you give to her and she gives to you. You have to be aware that the land is not just a resource, but has its own dynamics, and you have to play by its rules. If you only think about extracting, there will come a time when she can no longer give herself.

Tito: If there are pests or significant harvest losses, it’s because, previously, there was some process that wasn’t done right, something went wrong. For this reason, the dynamics of the earth and the biodiversity that lives on it must be understood very well. And to do this you invest a lot, not only the seed to sow, but, for example, every year we sow green manure to help it. And these plants that you sow with fertilizer, you don’t collect them or sell them.

For all this, the ideological convention of the farmer who carries out this type of agriculture is very important. We are very aware that this is the land we will leave to our children, that we do not want to consume chemicals, nor contribute to contaminating the land or the water; it is the land of the future, there is no other.

What functions do both Tito and you have in Hort de Baix?

Head of the garden is Tito, and I head of sales. In the case of work in the garden as such, I am the message and he loves it; and in the case of the promotion of our work, and the sale of the results obtained, I am the head, and he supports it. Everything is a gear, we complement each other, without the work of one, the work of the other is useless.

I believe, in this sense, that it is very important to understand what each person’s abilities are and to enhance them. Find profitability. We both contribute what we know, and this contribution is worth the same, we need both to achieve the final result.

And in this role that you play in the family business, would you say that in some way you have applied your part as a sociologist?

I don’t know if it is my part as a sociologist, or if there is a part of me, as a person, that made me study Sociology: to understand that we are not alien to the world in which I live, that my actions have direct consequences on other individuals and in the environment In fact, it was studying the degree that dismantled everything I thought about this, since I was taught how everything is built and nothing is really the way it is, but everything could be in a different way.

Taking this into account, I could say that I am applying this part of me, this deconstruction, this understanding that everything can be in a different way, that it is about giving space to feel oneself, and being able to express the than a flight And there is also the part of understanding that we are not alone in the world, that when we make food, we make it to feed other people, and we cannot ignore what may happen, the consequences it may have.

Finally, what could you tell us about the role of women in the countryside?

I find that the role of women, for a long time, has been invisible. On the outside, however, because in reality, there is no owner who does not know what his madonna was holding. However, to others, it seemed that her role was not necessary, that without her the place could go on. Nothing further from reality.

In our case, we are both clear that without the role of the other we would not function, both parties contribute to a common element. Until now, it had also been like this, but the role of one of the two parties, that of the woman, was not valued; from the moment they were not even insured, they could not contribute, nor receive a salary.

The madonnas have always been there, they have supported the common good, but unfortunately they were not given the value they had. Despite the fact that owners and farmers knew how indispensable they were. And now the role of those of us who continue to live from this, which I don’t know if there are many of us, is understood to be necessary within the whole.
?

Núria Capó, de s’Hort de Baix, biologique

De la routine accélérée à la reconnexion avec la partie la plus instinctive et naturelle d’être une femme

Núria Capó. Foto: Miriam Triay

MiriamTriay/Ciutadella – Núria Capó Gomila (Palma de Majorque), actuellement « madona » de s’Hort de Baix, où elle vit et travaille avec son homme Francesc Pons (Tito), se définit comme une « sociologue de formation » qui , à un moment donné, et après un processus de reconversion et de thérapie, « il a laissé derrière lui les plaques sociales qui me disaient ce que je devais faire et ce qu’on attendait de moi, pour commencer à faire ce que je ressentais vraiment et me faisait vibrer, pour connectez-vous avec la partie la plus instinctive et naturelle d’être une femme.

Comment Núria Capó est-elle née paysanne ?

Je suis née à Palma, mais mes parents sont originaires de Ciutadella. C’est pourquoi j’ai toujours eu un lien très profond avec l’île sœur. En fin de compte, c’est là que vit toute ma famille et où j’ai passé une partie de ma vie ; Pendant les vacances nous sommes venus. Et c’est pourquoi, d’une manière ou d’une autre, j’ai toujours su qu’après avoir obtenu mon diplôme en sociologie (UAB) à Barcelone, je viendrais vivre à Minorque.

Avec les allées et venues que je faisais de Majorque/Barcelone à Minorque, j’avais rencontré Tito. Alors, après avoir obtenu mon diplôme, je suis venu ici pour chercher du travail, et c’est à ce moment-là que nous avons commencé à être ensemble.

La paysannerie était leur vocation, et dans leur maison ils avaient une part de Son Olivar ; celui du s’Hort de Baix. Ainsi, pendant que j’exerçais différents métiers, jusqu’à ce que je devienne chef de cabinet pour devenir président du Conseil Insulaire, nous vivions dans les lieux où il travaillait.

Pendant toutes les années où j’allais de travail en travail et vice versa, la même chose m’arrivait toujours : quand je partais au travail, je commençais à accélérer et à me stresser ; Mais lorsqu’il est arrivé à la propriété, il a respiré pour la première fois de la journée.

J’avais une routine trop rapide. Et j’ai réalisé que ce n’était pas ce que je voulais.

Et comment en avez-vous pris conscience ?

Quand nous voulions être parents. Je ne pourrais pas mener le rythme de vie que j’avais si je voulais élever mon fils.

J’ai profité de sa naissance pour renouer avec la partie la plus instinctive et naturelle de la vie d’une femme. C’est pendant la grossesse que j’ai réalisé que je ne comprenais pas mon corps. Que je n’avais aucun type de relation avec ma partie la plus animale, la plus mammifère et la plus féminine.
À partir de là a commencé un processus thérapeutique qui m’a fait comprendre que j’avais oublié de garder à l’esprit ce qui me rendait heureux, ce qui me faisait ressentir. Que j’avais commencé à vivre de manière routinière et à faire ce qu’on attendait de moi.

Parallèlement à ce processus, Tito a commencé à se lancer dans l’agriculture biologique et à travailler dans le Barranco de Algendar. Pour cette raison, j’ai été impliqué dans l’Association des Producteurs d’Agriculture Biologique de Minorque, qui à cette époque était en train de créer une Coopérative, et ils avaient besoin d’un coup de main dans la vente physique et en ligne, le marketing… et c’est ainsi que je suis entré dans le monde. de la paysannerie.

Je suis arrivé là où nous en sommes aujourd’hui grâce à une recherche personnelle, presque avec un processus naturel de connexion avec ce qui me faisait du bien. Et j’ai fini par faire d’un passe-temps et d’une aide temporaire mon métier et le travail de ma vie. Pour moi, pouvoir partager, savoir que d’autres mangent ce que vous leur proposez, qu’ils ont la possibilité d’accéder à des produits frais et de qualité, comme s’ils venaient de leur propre jardin, me fait plaisir.

Était-ce un changement compliqué ?

Au début oui, mais parce que nous avons trop de choses en tête sur ce que nous sommes censés faire. Et oublions-nous. Socialement, il est entendu qu’une personne doit avoir de l’argent, doit aspirer à continuer de croître et, pour avoir de la valeur en ce sens, il existe des emplois meilleurs que d’autres. Et je faisais partie de cet imaginaire : j’avais un très bon métier, reconnu, en accord avec mon parcours. C’était donc tout un processus pour commencer à faire ce que je voulais vraiment. Sinon c’était simple, très organique.

Parfois, nous vivons comme si la vie nous était donnée, comme si nous devions faire ce que nous devions faire ; et j’aurais pu continuer dans cette voie, mais non. Je suis allé dans un endroit où je ne m’y attendais pas, où même moi je ne m’attendais pas à être, mais où nous sommes beaucoup plus heureux qu’ailleurs.

Et si nous parlons de l’agriculture biologique qu’ils pratiquent, que pouvez-vous nous dire ? C’était compliqué ?

Núria Capó. Foto: Miriam Triay

En réalité, il n’y a pas eu de transition d’un jardin conventionnel vers un jardin biologique, car ces terres, qui appartenaient à la famille de Tito, étaient à moitié abandonnées lorsque nous les avons reprises. Et nous avons commencé, directement, à cultiver le jardin familial, pour notre propre consommation, de manière biologique ; pour ensuite en faire une entreprise.

En ce sens, c’est très simple : il faut veiller à ce qu’il y ait de la vie et de la diversité sur la terre, et pas seulement en pensant à l’extraction ; comprenez cela comme un échange, vous lui donnez et elle vous donne. Vous devez être conscient que la terre n’est pas seulement une ressource, mais qu’elle a sa propre dynamique, et que vous devez respecter ses règles. Si l’on ne pense qu’à extraire, il viendra un moment où elle ne pourra plus se donner.

Tito : S’il y a des parasites ou des pertes de récolte importantes, c’est parce qu’avant, il y avait un processus qui n’était pas bien fait, quelque chose s’est mal passé. Pour cette raison, la dynamique de la Terre et la biodiversité qui y vit doivent être très bien comprises. Et pour ce faire, vous investissez beaucoup, non seulement dans les graines à semer, mais, par exemple, chaque année, nous semons de l’engrais vert pour l’aider. Et ces plantes que vous semez avec de l’engrais, vous ne les récupérez ni ne les vendez.

Pour tout cela, la convention idéologique de l’agriculteur qui pratique ce type d’agriculture est très importante. Nous sommes très conscients que c’est la terre que nous laisserons à nos enfants, que nous ne voulons pas consommer de produits chimiques, ni contribuer à contaminer la terre ou l’eau ; c’est la terre du futur, il n’y en a pas d’autre.

Quelles fonctions Tito et vous occupez-vous à Hort de Baix ?

Le responsable du jardin est Tito et moi, le responsable des ventes. Dans le cas du travail au jardin en tant que tel, je suis le message et il adore ça ; et dans le cas de la promotion de notre travail et de la vente des résultats obtenus, je suis le chef, et il le soutient. Tout est un engrenage, on se complète, sans le travail de l’un, le travail de l’autre ne sert à rien.

Je crois, en ce sens, qu’il est très important de comprendre quelles sont les capacités de chacun et de les valoriser. Trouver la rentabilité. Nous apportons tous les deux ce que nous savons, et cette contribution a la même valeur, nous avons besoin des deux pour atteindre le résultat final.

Et dans ce rôle que vous jouez au sein de l’entreprise familiale, diriez-vous que d’une certaine manière vous avez appliqué votre rôle de sociologue ?

Je ne sais pas si c’est ma part de sociologue, ou s’il y a une partie de moi, en tant que personne, qui m’a fait étudier la sociologie : comprendre que nous ne sommes pas étrangers au monde dans lequel je vis, que mon les actions ont des conséquences directes sur d’autres individus et sur l’environnement En fait, ce sont les études universitaires qui ont démantelé tout ce que je pensais à ce sujet, car on m’a appris comment tout se construit et que rien n’est vraiment comme il est, mais que tout pourrait être différent.

En tenant compte de cela, je pourrais dire que j’applique cette partie de moi, cette déconstruction, cette compréhension que tout peut être différemment, qu’il s’agit de donner de l’espace pour se sentir, et pouvoir exprimer ce qu’un vol Et il faut aussi comprendre que nous ne sommes pas seuls au monde, que lorsque nous préparons de la nourriture, nous la faisons pour nourrir d’autres personnes, et nous ne pouvons pas ignorer ce qui pourrait arriver, les conséquences que cela pourrait avoir.

Enfin, que pourriez-vous nous dire sur le rôle des femmes sur le terrain ?

Je trouve que le rôle des femmes, pendant longtemps, a été invisible. À l’extérieur cependant, car en réalité, il n’y a pas de propriétaire qui ne sache ce que tenait sa madone. Cependant, pour d’autres, il semblait que son rôle n’était pas nécessaire, que sans elle, l’endroit pouvait continuer. Rien de plus éloigné de la réalité.

Dans notre cas, nous sommes tous deux conscients que sans le rôle de l’autre nous ne fonctionnerions pas, les deux parties contribuent à un élément commun. Jusqu’à présent, il en était également ainsi, mais le rôle de l’un des deux acteurs, celui de la femme, n’était pas valorisé ; à partir du moment où ils n’étaient même pas assurés, ils ne pouvaient plus cotiser, ni recevoir de salaire.

Les madones ont toujours été là, elles ont soutenu le bien commun, mais malheureusement on ne leur a pas donné la valeur qu’elles avaient. Même si les propriétaires et les agriculteurs savaient à quel point ils étaient indispensables. Et maintenant, le rôle de ceux d’entre nous qui continuent à vivre de cela, et je ne sais pas si nous sommes nombreux, est compris comme nécessaire au sein de l’ensemble.