Més per Menorca esmena el Projecte de Llei de Malbaratament Alimentari a favor dels petits productors 

El partit menorquinista, a través del diputat Vicenç Vidal, ha presentat esmenes al projecte de llei perquè es compensi econòmicament els petits productors de Menorca que es veuran obligats a donar l’excedent del seu producte

Més per Menorca esmena el Projecte de Llei de Malbaratament Alimentari a favor dels petits productors 

La consellera de Més per Menorca, Noemí García, ha treballat conjuntament amb el diputat Vicenç Vidal, per presentar un conjunt d’esmenes al Projecte de Llei Contra el Malbaratament Alimentari per tal que contempli mesures que coherents amb la realitat del camp de Menorca.

Cal destacar dues de les esmenes presentades. Per una banda, tenint en compte que la nova llei prioritzarà la donació d’aliments per part de tots els agents de la cadena alimentària, per contribuir a satisfer les necessitats alimentàries de la població més vulnerable, García proposa que els agents alimentaris (producció, transformació, distribució, restauració) que no tenguin la consideració de grans empreses, i que no treballin aliments provinents de produccions intensives, puguin sol·licitar una compensació econòmica quan arribin a un acord amb entitats socials sense ànim de lucre per donar els aliments.

L’altra esmena que cal destacar està relacionada amb l’impuls del producte local. En aquest cas, García proposa que es permeti a les comunitats autònomes establir percentatges mínims de consum de producte de quilòmetre zero a les grans cadenes de distribució comercial.

García explica que “la nostra intenció amb les esmenes presentades és que aquesta llei estatal sigui coherent amb la realitat menorquina, ja que la situació de la majoria dels pagesos i pageses d’aquí, aquells que no fan produccions intensives, ajusten la producció a les seves possibilitats; a diferència de les grans explotacions, que produeixen a l’engròs”. La consellera menorquinista afirma que actualment “els pagesos de Menorca ja contemplen les donacions d’excedents alimentaris a entitats d’iniciativa social, el problema, però, són els mitjans invertits en la sembra, cura, cultiu i distribució dels aliments, quan l’única alternativa a l’entrada al mercat de les grans produccions és la donació”.