Menorca és l’illa on la carn de be i el peix són més barats, segons l’Observatori de Preus

En general, a totes les illes, les taronges i llimones pugen de preu coincidint amb el final de temporada, mentre que la llet local es mant

Menorca és l’illa on la carn de be i el peix són més barats, segons l’Observatori de Preus

El quart informe publicat per l’ Observatori de Preus de la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària ha detectat que l’illa de Menorca és on la carn de xot i el peix són, en general, més barats si els comparam entre els mercats de les altres illes. Són dades de la darrera observació, que correspon a la setmana del 28 d’abril. L’observació de dades s’ha fet fins ara dos dies a la setmana, però vist que els preus no varien gaire d’un dia a un altre, es farà a partir d’ara només els dimarts. Això permetrà que l’equip d’observació pugui dedicar els divendres a analitzar de manera més profunda totes les dades.

Carn

Pel que fa a la carn, l’Observatori ha detectat que a les grans superfícies el preu del be s’ha mantingut estable respecte al principi de la crisi. Així, per exemple, el preu d’un anyell sencer (10 a 12 quilos) es ven a 8,99 euros/quilo (un cèntim més car respecte el 24 de març), mentre que el quilo de costelles de be es ven a 18,27 euros/quilo (0,14 euros/quilo més respecte al de 24 de març). La cuixa de be sí que ha experimentat una lleugera davallada de preus, ja que ara es ven a 9,65 euros/quilo, mentre que al principi de la crisi es venia a 11,11 euros/quilo. En algunes grans superfícies també s’ha detectat la venda de porcella negra a un preu molt semblant a la blanca, així com la introducció de l’anyell ecològic com a producte nou.

Pel que fa als mercats, s’ha detectat una lleugera davallada de preus en el be. Per exemple, el be sencer ha davallat 0,08 euros/quilo respecte al principi de la crisi, i es ven ara a 11,80 euros/quilo; les costelles mantenen el preu en 20,79 euros/quilo; i la cuixa ha davallat 0,36 euros/quilo, i es ven ara a 9,27 euros/quilo.

La porcella, per la seva part, ha davallat 7,93 euros/quilo respecte al principi de la crisi, i es ven ara a 73,30 euros/quilo. A Menorca, no obstant això, es detecta un manteniment dels preus del be.

En el mercat de Ciutadella es ven el be sencer a 6 euros/quilo, el mateix preu que respecte el 14 d’abril; les costelles mantenen el preu en 12,5 euros/quilo; i la cuixa a 9 euros/quilo, també igual. En algunes grans superfícies, per exemple, les costelles d’anyell es venen a 14,95 euros/quilo, 2,45 euros/quilo més cares que al mercat.

En el cas d’Eivissa sí que s’ha detectat un lleuger augment del preu de l’anyell Així, el be sencer ha apujat 0,20 euros/quilo, i es ven ara 11,50 euros/quilo; les costelles es venen a 19,90 euros quilo, gairebé un euro més cares que fa unes setmanes; i, per contra, la cuixa d’anyell, ha davallat un euro/quilo i es ven a 10,90 euros. Si comparam el preu del be en els mercats de les tres illes, detectam doncs que a Menorca és on es ven més barat, tan sencer com en costelles o per cuixa.

Peix

El preu del peix a les grans superfícies de Mallorca ha experimentat una davallada. Així, per exemple, la sèpia ha davallat 0,34 euros/quilo, i es ven ara a 20,93 euros/quilo; i la sardina es ven 5 euros/quilo més barata que al principi de la crisi. Per contra, el gerret ha apujat de preu més d’1,30 euros/quilo, i es ven ara a 8,30 euros/quilo. En canvi, en els mercats, el peix ha apujat de preu (només el del gerret s’ha mantingut) en els casos tant de la sèpia, la sardina, el lluç i l’aladroc.

En el cas del mercat de Ciutadella, a Menorca, els preus en general s’han mantingut o han davallat una mica. Per exemple, el gerret es manté a 4 euros/quilo; la sèpia ha davallat 2 euros/quilo, i es ven ara a 20 euros/quilo; la sardina es manté a 12 euros/quilo; i el lluç ha davallat 2 euros/quilo, i se ven ara a 13 euros/quilo.

Pel que fa al mercat d’Eivissa, alguns preus han davallat, especialment el cas de la sèpia (gairebé 7 euros/quilo), mentre que el lluç ha apujat dos euros/quilo, i es ven ara a 21,90 euros/quilo.

Si comparam els preus dels mercats de les tres illes, l’Observatori ha detectat que, en general, en el mercat de Menorca és on trobam el peix més barat. Aquest fet es podria atribuir a la inexistència d’una marca que agrupi les confraries de pescadors, com sí que passa, per exemple, a Eivissa.

Fruita i verdura

Els preus de la fruita han experimentat un augment la darrera setmana, coincidint amb el final de la temporada dels productes fins ara observats, és a dir, llimones i taronges. Així, per exemple, a Mallorca, a les grans superfícies, hem trobat taronges a 1,54 euros/quilo (0,20 euros més cares que al principi de la crisi) i llimones a 2,39 euros/quilo (0,66 euros més cares que al principi de la crisi). Als mercats, per exemple, les taronges han apujat 0,66 euros/quilo respecte al principi de la crisi, i ara es venen a 1,93 euros/quilo. A les botigues de proximitat s’han mantingut de preu.

A Menorca, al mercat de Ciutadella, s’ha observat que les taronges han apujat 0,10 euros/quilo i ara es venen a 1,50 euros/quilo, mentre que al mercat d’Eivissa es mantenen de preu a 1 euro el quilo. Aquest preu fa que sigui l’illa de tot l’arxipèlag on es venen les taronges més barates.

El proper informe de l’Observatori de Preus recollirà els preus de les fruites que comencen la seva temporada com són l’albercoc, la cirera, la maduixa, el melicotó, el meló (el pell de sapo, el groc i el marina), el nispro, la pera (la de Sant Joan i les altres), la poma (la Royal Gala, la Golden i les altres), les prunes (de frare, la groga i la vermella), el raïm i la síndria.

Pel que fa a la verdura, a les grans superfícies en general es detecta una davallada de preus, com el del pebre blanc, la tomàtiga de ramellet, la lletuga o el carabassó. En els mercats s’observa un manteniment de preus amb una certa tendència a la pujada en certs productes com, per exemple, les bledes (a 1,10 euros/manat), el pebre blanc mallorquí (1,48 euros/quilo més car que al principi de la crisi) o la tomàtiga de ramellet (0,45 euros/quilo més car que al principi de la crisi). A les botigues de proximitat en general es mantenen els preus dels productes, però sí que es detecta que puja de preu la carxofa, un fet que coincideix amb el final de la seva temporada. Pel que fa als mercats d’Eivissa i de Mallorca, es detecta un manteniment dels preus amb una certa tendència a la baixa d’alguns productes, com la tomàtiga de ramellet, la d’ensalada, el carabassó i les bledes.

Altres productes

Pel que fa a la llet, a les grans superfícies es ven la local a 0,83 euros/litre (just 3 cèntims/litre més cara que al principi de la crisi), mentre que a les botigues de proximitat es manté de preu en els 0,97 euros/litre. Els ous, per la seva banda, han apujat en general una mica de preu durant la crisi a les grans superfícies (els ous extra L categoria 1 , per exemple, han apujat 1,28 euros/dotzena), mentre que a les botigues de proximitat han mantingut el preu.

Metodologia

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació va reactivar l’Observatori de Preus (creat d’acord a l’ordre del Govern de 20 d’agost de 2009) i va establir els criteris de metodologia que es van consolidant. L’observatori fa anàlisis dels preus dels productes locals, i recull dades de cinc grans superfícies, dues botigues de proximitat i nou mercats municipals (el de l’Olivar, Santa Catalina, Pere Garau, Manacor, Felanitx, Sóller, Inca, Ciutadella i el nou d’Eivissa). A les grans superfícies, sobretot, hi ha molta varietat d’un mateix producte i per tant, si és fresc, s’agafa la referència del que tingui la categoria superior; si és envasat, s’agafa el preu del producte de marca blanca de preu inferior. A la vegada, s’identifica també clarament si és producte local si així ho posa de forma clara, i també s’anota si no hi ha existències de certs productes per fer seguiment de l’abastiment.