Les cafeteries, bars i restaurants també pateixen el COVID-19

Lamenten que des del Govern de les Illes Balears, es pretengui excloure de les ajudes a les persones que tenen la condició de sòcies integrants dels òrgans d'administració de les societats mercantils de capital, de les cooperatives o de les societats laborals

Les cafeteries, bars i restaurants també pateixen el COVID-19

Les mesures adoptades per les diferents administracions públiques per intentar pal·liar els efectes de la crisi, primer sanitària i després social i econòmica, generada per la pandèmia de la COVID-19, han estat per al sector de les cafeteries, bars i restaurants de Menorca totalment insuficients .

I així ho volen traslladar de manera conjunta l’Associació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Menorca, vinculada a CAEB, i l’Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants, de PIME Menorca.

Després de la suspensió de l’obertura a públic dels locals amb la declaració de l’estat d’alarma, i la posterior desescalada gradual, trobem un sector on li costa recuperar la seva “normalitat” en aquesta situació excepcional.

Per a molts negocis resultarà impossible poder reprendre la seva activitat empresarial davant un panorama d’una temporada turística exprés, híper concentrada i amb un descens notable en l’arribada de visitants a l’illa.

Això suposarà uns efectes econòmics i socials de caràcter negatiu totalment desconeguts, que es veuran materialitzats, cada vegada més accentuats, durant els propers mesos o fins i tot anys. Als responsables públics no els quedarà altra opció d’adoptar veritables mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de la reactivació econòmica turística.

Recordeu que segons les dades de l’Observatori del Treball del Govern de les Illes Balears, el 2019 la mitjana autònoms i treballadors assalariats a Menorca en els serveis de menjars i begudes va ser de 3.512 persones. Principal activitat econòmica generadora d’afiliació a la Seguretat Social a l’illa, únicament superat pel sector comerç amb 5.588.

Com sempre en situacions de crisis econòmiques, els autònoms i pimes són els més vulnerables en aquest tipus de situació.

Hi ha exemples d’empreses menorquines de cafeteries, bars i restaurants que a dia d’avui no s’han pogut beneficiar de pràcticament cap de les mesures, ajudes i / o subvencions que s’han anat materialitzant amb el pas de les setmanes.

De la prestació extraordinària per a autònoms que preveu el Reial decret llei 8/2020 no han pogut ser beneficiaris molts negocis de temporada per no estar afiliats i en alta en la data de la declaració de l’estat d’alarma. S’han hagut de conformar, atenent a la municipalitat de la seva activitat, de les possibles mesures i / o ajudes, si les hagués en cada cas, aprovades pels respectius ajuntaments, a més limitades a empreses que ofereixen feina a un nombre molt reduït de treballadors.

La manca d’una definició i aposta clara en la prolongació i flexibilització dels ERTEs ha minvat també l’escassa confiança regnant per a molts empresaris de sector. Les línies de finançament “públiques”, impulsades amb condicions, únicament serveixen per traslladar tot el risc de la situació d’incertesa sobre l’empresari. Obligant a formalitzar crèdits i préstecs per afrontar les despeses corrents, a l’espera d’una millora de la situació, i el pagament o previsió d’impostos i taxes simplement ajornats.

Resulta més totalment incomprensible, i completament onerosos en el cas d’autònoms i pimes, que a l’anunciada convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar l’activitat del Govern de les Illes Balears, es pretengui excloure les persones que tenen la condició de sòcies integrants dels òrgans d’administració de les societats mercantils de capital, de les cooperatives o de les societats laborals. Encara no s’arriba a entendre la justificació d’aquesta restricció, tret que la partida pressupostària destinada resulta insuficient per cobrir les necessitats reals de la situació.

Finalment, s’insta a potenciar les campanyes de promoció per a la reactivació de l’consum i de promoció del turisme, a més de campanyes publicitàries per vèncer la por a acudir als establiments.