La veda per pescar raors s’aixeca avui dia 1 de setembre fins al 31 de març

La veda per pescar raors s’aixeca avui dia 1 de setembre fins al 31 de març

La veda per a la pesca de raor s’aixeca avui divendres, primer de setembre, i fins al 31 de març. Cal recordar que la pesca d’aquesta espècie tan apreciada a les Balears està totalment prohibida des del primer d’abril fins al 31 d’agost, amb la finalitat de protegir-la i d’assegurar-ne una pesca sostenible.

La quantitat de pesca permesa per llicència i dia és de 50 unitats, amb un màxim de 300 unitats per embarcació, segons explica el director general de Pesca, Antoni Grau. “La pesca del raor és principalment de caràcter recreatiu. En aquest sentit, a les Illes hi ha més de 12.000 llicències d’embarcacions recreatives, ja que, de manera professional, són poques les persones que s’hi dediquen, i les que sí, ho fan de manera ocasional”, ha assenyalat Grau.

La declaració de les captures és obligatòria pels recreatius d’embarcació a totes les reserves marines de les Illes Balears i es pot fer a través de l’aplicació per a mòbils (Diari de Pesca Recreativa -DPR-) o en paper. Totes les embarcacions que pesquin a les reserves marines de les Balears hauran de tramitar l’autorització per pescar dins la reserva, una tramitació que és gratuïta i que es pot fer per internet a la web de la conselleria.

Increment mitjà del 20% en la talla
Cal recordar que la veda del raor es va establir per primera vegada l’any 2000, i arribava fins al 31 de juliol; des de llavors, en base de criteris biològics, s’ha anat ampliant i complementat amb altres mesures. Per exemple, a les reserves marines de Mallorca s’ha establert un ham mínim de 5,7 mm per a la seva captura. Com a resultat de totes aquestes mesures i de l’elevat grau de compliment de la veda, la presència de l’espècie i les captures s’han mantingut en totes les zones de pesca, amb un increment mitjà del 20% en la talla dels peixos.

Hoy se inicía la pesca del raor en Baleares

La cantidad de pesca permitida por licencia y día es de 50 unidades, con un máximo de 300 unidades por embarcación, según explica el director general de Pesca, Antoni Grau. “La pesca del raor es principalmente de carácter recreativo. En este sentido, en las Islas hay más de 12.000 licencias de embarcaciones recreativas, ya que, de forma profesional, son pocas las personas que se dedican a ello, y las que sí , lo hacen de forma ocasional”, ha señalado Grau.

La declaración de las capturas es obligatoria para los recreativos de embarcación en todas las reservas marinas de las Islas Baleares y puede realizarse a través de la aplicación para móviles (Diario de Pesca Recreativa -DPR-) o en papel. Todas las embarcaciones que pescan en las reservas marinas de Baleares tendrán que tramitar la autorización para pescar dentro de la reserva, una tramitación que es gratuita y que se puede hacer por internet en la web de la conselleria.

Incremento medio del 20% en la talla
Cabe recordar que la veda del raor se estableció por primera vez en el año 2000, llegando hasta el 31 de julio; desde entonces, en base a criterios biológicos, se ha ido ampliando y complementado con otras medidas. Por ejemplo, en las reservas marinas de Mallorca se ha establecido un anzuelo mínimo de 5,7 mm para su captura. Como resultado de todas estas medidas y del elevado grado de cumplimiento de la veda, la presencia de la especie y las capturas se han mantenido en todas las zonas de pesca, con un incremento medio del 20% en la talla de los peces.