La UIB disposarà d’un camp agrícola experimental per a activitats pràctiques de jardineria i horticultura

El campus recuperarà terrenys agrícoles i s’hi instal·larà un hivernacle que suposarà una millora per als estudis d’Enginyeria Agroalimentària i Agronòmica

La UIB disposarà d’un camp agrícola experimental per a activitats pràctiques de jardineria i horticultura

El campus de la Universitat de les Illes Balears disposarà d’un camp agrícola experimental. Així ho ha aprovat el Consell de Govern a través d’una declaració d’interès autonòmic. D’aquesta manera es milloraran els recursos per al grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (GEAM) i per al Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MEAG).

Amb aquesta instal·lació els estudiants disposaran d’una infraestructura adequada per dur a terme activitats pràctiques de jardineria i horticultura.

L’Acord del Consell de Govern possibilita la instal·lació d’un hivernacle de 480 m2, la meitat dedicat a cultius hortícoles i floricultura sobre sòl i l’altra meitat a cultiu de planters i plantes a contenidors amb taules. La infraestructura s’implementarà a la zona rural del campus, que és el lloc que la UIB considera més adient atesa la naturalesa dels estudis.

Recuperació d’espai agrícola

Això permetrà donar funcionalitat a un espai agrari infrautilitzat en aquests moments i que es pretén revalorar. D’aquesta manera, es permet restaurar l’ús primigeni de la zona, a més de recuperar-la per al campus. Així, es tornaran a implantar cultius que serviran de base per a la pràctica i l’experimentació dels estudis, es rehabilitarà el garroverar i s’instal·larà l’hivernacle necessari per a l’acreditació dels estudis.

Aquestes infraestructures permetran millorar substancialment, des d’un punt de vista pràctic, la realització de treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) amb un component experimental, i també elaborar treballs d’investigació de contingut agrari.

El termini previst per a la instal·lació de l’hivernacle és de dos mesos i mig, i el pressupost màxim per a l’execució és de 119.999,77 euros.