La ratjada al forn d’Es Barranc

La ratjada al forn d’Es Barranc

El restaurant Es Barranc, a la part ciutadellenca de Cala Galdana, suma més de 25 anys d’experiència i destaca per la seva cuina generosa i també per les receptes de cuina tradicional menorquina que té a la seva carta, com és el cas de la ratjada al forn a la menorquina, que serveixen amb la seva costra de pa ratllat, que fa que el peix sigui cruixent per defora i melós al dins.

A més de plats como la ratjada, Es Barranc, destaca pels seus arrossos a la paella i els menús especials de cap de setmana, que en són una més que bona opció per aquests mesos de setembre i octubre, abans de que tanqui temporada.

ES BARRANC
Paseig del riu S/N – Serpentona (Cala Galdana)
07750 Ciutadella de Menorca
Illes Balears, Espanya
Reserves +34 971 154 643
infoesbarranc@gmail.com
Obert cada dia de març a octubre
De 12:30 – 23:00

Cuina menorquina
Recomanat per anar-hi en família
Recomanacions: Paelles, caldera de llagosta i espatlla de be al forn

La raya al horno del restaurante Es Barranc

El restaurante Es Barranc, en la parte de Ciutadella de Cala Galdana, suma más de 25 años de experiencia y destaca por su cocina generosa y también por las recetas de cocina tradicional menorquina que tiene en su carta, como es la raya al horno a la menorquina, que sirven con su costra de pan rallado, que hace que el pescado sea crujiente por fuera y meloso dentro.

Además de platos como este, Es Barranc, destaca por sus arroces a la paella o melosos y los menús especiales de fin de semana, que son una más que buena opción para estos meses de septiembre y octubre, antes de que cierren su temporada.

ES BARRANC
Passeig del Riu S/N – Serpentona (Cala Galdana)
07750 Ciutadella de Menorca
Illes Balears, España
Reservas +34 971 154 643
infoesbarranc@gmail.com
Abierto todos los días de marzo a octubre
De 12:30 – 23:00

Cocina menorquina
Recomendado para ir en familia
Recomendaciones: Paellas, caldera de langosta y paletilla de cordero al horno.

The baked skate from the Es Barranc restaurant

Es Barranc restaurant, in the Ciutadella part of Cala Galdana, has more than 25 years of experience and stands out for its generous cuisine and also for the traditional Menorcan cuisine recipes that it has on its menu, such as baked skate Menorquina, which they serve with their breadcrumb crust, which makes the fish crispy on the outside and melty on the inside.

In addition to dishes like this, Es Barranc stands out for its paella or creamy rice dishes and the special weekend menus, which are a more than good option for these months of September and October, before they close their season.

ES BARRANC
Passeig del Riu S/N – Serpentona (Cala Galdana)
07750 Ciutadella de Menorca
Balearic Islands, Spain
Reservations +34 971 154 643
infoesbarranc@gmail.com
Open every day from March to October
From 12:30 – 23:00

Menorcan cuisine
Recommended to go with family
Recommendations: Paellas, lobster stew and baked lamb shoulder.

Raie pastenague au four du restaurant Es Barranc

Ratjada al forn. Restaurant Es Barranc. Cala Galdana. Foto: Bep Al·lès©

Le restaurant Es Barranc, dans la partie Ciutadella de Cala Galdana, a plus de 25 ans d’expérience et se distingue par sa cuisine généreuse et aussi par les recettes de la cuisine traditionnelle de Minorque qu’il propose à sa carte, comme la raie Menorquina au four, qu’ils servir avec leur croûte de chapelure, qui rend le poisson croustillant à l’extérieur et fondant à l’intérieur.

En plus de plats comme celui-ci, Es Barranc se distingue par ses plats de paella ou de riz crémeux et ses menus spéciaux week-end, qui sont une option plus que bonne pour ces mois de septembre et octobre, avant la fermeture de la saison.

ES BARRANC
Passeig del Riu S/N – Serpentona (Cala Galdana)
07750 Ciutadella de Minorque
Îles Baléares, Espagne
Réservations +34 971 154 643
infoesbarranc@gmail.com
Ouvert tous les jours de mars à octobre
De 12h30 à 23h00

Cuisine Minorquine
Recommandé d’y aller en famille
Recommandations : Paellas, ragoût de homard et épaule d’agneau au four