La col·laboració entre les direccions generals de Residus i de Consum permet obrir una setantena d’expedients per infracció de les normatives de plàstics

Medi Ambient ha format una cinquantena de treballadors públics per a vetlar amb el compliment de la Llei

La col·laboració entre les direccions generals de Residus i de Consum permet obrir una setantena d’expedients per infracció de les normatives de plàstics

La direcció general de Residus i Educació Ambiental ha obert 71 expedients sancionadors, enguany, relacionats amb incompliments de les normativa en matèria de residus. En concret, 57 d’aquests expedients estan vinculats al Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic; els 14 restants ho estan a la Llei 8/2019 de Residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

El control del compliment de la normativa s’ha executat amb la col·laboració de la direcció general de Consum que s’ha encarregat de les inspeccions i d’aixecar les actes corresponents.

El director general de Residus i Educació ambiental, Sebastià Sansó, ha agraït la col·laboració de la conselleria de Salut i Consum i ha recordat que, arran de l’entrada en vigor dels articles més significatius de la Llei balear de Residus, el març de 2021, la conselleria de Medi ambient i Territori va formar una cinquantena de treballadors públics de diverses conselleries i consells insulars per a què poguessin vetlar correctament pel compliment de la normativa.

Per la seva banda, el director general de Consum, Fèlix Alonso, ha destacat la importància de la col·laboració entre diferents administracions: “És una responsabilitat que ens afecta a tothom i de la qual ningú es pot sentir aliè. El Govern treballa per executar una llei innovadora, que posa les Illes Balears al capdavant de la cura del Planeta”.

Sansó ha afegit que «la valoració, un any després, de l’entrada en vigor dels articles més significatius de la Llei de residus és positiva» si bé ha destacat que «fins enguany no ha pogut entrar en vigor la prohibició de les monodosis al sector de l’hostaleria, per mor de la situació excepcional derivada de la pandèmia de COVID». En aquest sentit, ha avançat que les properes inspeccions que s’estan preparant es centraran en aquest punt concret de la normativa.