L’Associació de Fabricants i Curadors de Formatge de Menorca aconsegueix millores per als ramaders al Pla PROVILAC

L'Associació va lluitar per aconseguir un tracte igualitari per als productors

L’Associació de Fabricants i Curadors de Formatge de Menorca aconsegueix millores per als ramaders al Pla PROVILAC

Aquest dijous, 15 de febrer, l’Associació de Fabricants i Curadors de Formatge de Menorca ha assistit a la signatura de la tercera edició del Pla Provilac, que ha tingut lloc al Consell Insular de Menorca.

Cal destacar que, gràcies a la sol·licitud de modificació mitjançant la presentació d’una proposta alternativa, l’Associació de Fabricants i Curadors de Formatge de Menorca ha aconseguit que tots els ramaders puguin accedir als mateixos trams d’ajut, dels quals els ramaders són els únics beneficiaris.

Al redactat inicial del Provilac III, s’establia una discriminació que des de l’Associació considerem injusta, ja que en funció de quina empresa transformadora subministrés el ramader, aquest tindria dret o no a un tram addicional d’ajuda consistent en 0,020.-€/ litre de llet.

Si bé des d’AGRAME, una de les tres Organitzacions de Productors Agraris signants de l’acord (a més del Consell Regulador de la D.O.P. Formatge Mahón-Menorca, Unió de Cooperatives de Balears, Associació Frisona Balear així com Govern Balear i Consell Insular de Menorca) ja es va denunciar aquesta discriminació cap als pagesos proposant una altra redacció; no es va comptar amb el suport necessari de la resta d’agents, per la qual cosa l’Associació de Fabricants i Curadors de Formatge de Menorca va acordar elaborar una proposta que finalment va ser admesa i incorporada al text.

Així, gràcies a aquesta actuació i amb el compromís de la indústria làctia, tots els ramaders de Menorca tindran el mateix dret a accedir als ajuts establerts en aquest Pla, podent arribar a assolir un import de 0,07.-€ per litre de llet declarat.