Entra en vigor del preu públic per sol·licitar la marca Menorca Reserva de Biosfera

Entra en vigor del preu públic per sol·licitar la marca Menorca Reserva de Biosfera

El 23 de setembre de 2019, la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca va aprovar un acord per a l’establiment d’un preu públic per l’ús de la Marca i logotip «Menorca Reserva de Biosfera», d’acord amb el previst al Reglament d’ús de la marca. Tot i això, es va acordar prorrogar l’entrada en vigor del preu públic per incentivar l’entrada d’empreses al llarg del primer any, i posteriorment motivada per la crisi pandèmica de la COVID-19, fins al 31 de desembre de 2021.

Així doncs, la Comissió de Govern celebrada el 21 de febrer de 2022, ha acordat l’entrada en vigor del preu públic de la marca Menorca Reserva de Biosfera, establint una baremació del preu públic proporcional a la mida de les empreses. Per a establir aquesta classificació per tipologia d’empresa, s’ha basat en la classificació establerta a la normativa europea, definint la tipologia de microempresa, petita empresa i mitjana empresa. A més de prendre en consideració la mida de les empreses, el preu públic de la marca ha estat calculat d’acord amb el cost que l’administració hi destina en la gestió de cada expedient.

El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, ha destacat el procés seguit per a l’establiment del preu públic: “Tant l’entrada en vigor del preu públic com la seva quantia s’han establert de forma esglaonada i atenent a criteris de proporcionalitat per tal de mantenir l’equitat dins la marca. Sabem que encara hi ha moltíssimes empreses a l’illa que treballen de forma sostenible o que volen fer-ho, així que continuam animant-les perquè certifiquin els seus productes o serveis com han fet fins ara”.

Bonificacions al preu de la marca

Per altra banda, la Comissió de Govern també va acordar diverses bonificacions al preu públic. En primer lloc, la reducció del 50% a partir de la segona família de productes acreditats per a la mateixa empresa del sector primari. També s’ha acordat la mateixa reducció en el cas de microempreses unipersonals o persones físiques, sigui quin sigui el seu sector d’activitat. I finalment, també es preveu l’exempció del preu públic per a administracions i entitats sense ànim de lucre.

El preu públic s’haurà d’abonar un cop finalitzat el procés de certificació, i un cop resolta favorablement la sol·licitud de la marca per a cada empresa. En aquest cas el preu públic s’abonarà una vegada i tindrà una validesa per a 3 anys, és a dir, no s’haurà de tornar a abonar el preu públic fins que no es decideixi renovar la certificació de la marca al cap de 3 anys.

Empreses certificades

La marca Menorca Reserva de Biosfera va ser llançada a finals de 2019. Actualment, hi ha concedides 58 certificacions, a un total de 41 empreses. En aquests moments també hi ha 21 expedients en tràmit més d’empreses que estan en procés de certificació.