Endesa destina 25 milions per fer front a la crisi derivada pel coronavirus

El Pla de Responsabilitat Pública d’Endesa ha atorgat ajuda mèdic-sanitària en la primera fase fins al maig, i ara, en la segona fase, dona suport a la reactivació econòmica

Endesa destina 25 milions per fer front a la crisi derivada pel coronavirus

Des que va començar la pandèmia mundial de la Covid-19, Endesa va reaccionar ràpidament per donar resposta a la crisi sanitària, econòmica i social que patim des de fa quinze mesos. Aquesta reacció es va traduir en la creació d’un Pla de Responsabilitat Pública dotat de 25 milions d’euros per donar ajuda en material sanitari, subministrament energètic i necessitats bàsiques; així com donar suport a la reactivació econòmica de les Illes Balears i de l’Estat en general.

En una primera fase, fins al juny, els diners es van destinar a donar una resposta immediata a les necessitats urgents: donació de materials i serveis mèdics, condicions especials de subministrament energètic a hospitals de campanya i aportacions econòmiques a institucions, organismes i centres sanitaris.

En l’actualitat Endesa es troba immers en la segona fase, on ha destinat els seus esforços a la recuperació socioeconòmica i la cobertura de necessitats bàsiques de persones en situacions vulnerables.

Fase 1: resposta immediata a necessitats urgents

 En una primera fase, amb un pressupost de 12,2 milions en l’àmbit estatal, Endesa es va centrar en tres eixos d’actuació per mitigar les necessitats sanitàries. La primera resposta va ser la donació de materials i serveis sanitaris. A les Illes Balears, la companyia va atorgar 90.000 mascaretes quirúrgiques a l’Institut Balear de Salut i 35.000 mascaretes FFP2 que van ser distribuïdes als diferents Consells Insulars, a la Policia Nacional, a hospitals i a diverses fundacions. També, va entregar a l’Hospital Universitari Son Espases un robot per realitzar tests massius de PCR.

En un segon eix va atorgar subministrament elèctric a l’Hotel Meliá Palma Bay, que va ser convertit en hospital de campanya en aquells moments. I, finalment, un tercer eix on es va donar una donació econòmica de 200.000 euros a Càritas Mallorca, Menorca i Eivissa.

Fase 2: reactivació socioeconòmica

 La segona fase del pla consta d’una dotació econòmica de 12,8 milions d’euros i de dos eixos d’actuació: Endesa Famílies i Endesa Activa.

Endesa Famílies dona cobertura a necessitats bàsiques de famílies en situació vulnerable a través del Banc d’Aliments, l’Associació Tardor, Aldeas Infantiles SOS España i Càritas Mallorca. També, minimitza la bretxa digital per estudiants i professors a través de l’entrega d’ordinadors i formació als professors i alumnes en competències digitals. A Balears, el projecte ha arribat a 530 alumnes de 54 centres educatius. El projecte Endesa Famílies també s’enfoca en la formació d’ocupació amb actuacions que propiciïn la millora de la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat social i econòmica.

El segon eix, Endesa Activa, es focalitza en la reactivació econòmica a través d’actuacions d’assessorament, digitalització i suport econòmic dirigit a pimes a través de diversos convenis amb les Cambres de Comerç de Mallorca, Menorca i Eivissa.