Els viatgers de totes les comunitats autònomes hauran d’acreditar una prova diagnòstica negativa quan arribin a les Illes Balears

Els viatgers de totes les comunitats autònomes hauran d’acreditar una prova diagnòstica negativa quan arribin a les Illes Balears

Les Illes Balears exigiran a partir de demà, 18 de març, proves negatives de coronavirus als viatgers que arribin de qualsevol regió d’Espanya independentment de la incidència acumulada a 14 dies per 100.000 habitants que tengui aquell territori. Aquest enduriment de les limitacions es mantindrà fins l’11 d’abril i, per tant, s’estendrà durant el període que integra el pont de Sant Josep i les vacances de Setmana Santa. Fins ara, es demanava la prova als passatgers, tant per via aèria com marítima, de les regions amb una IA14 superior als 100 casos.

Cal remarcar que també Sanitat Exterior ha anunciat que reforçarà els controls de la Covid-19 que es realitzen des de l’inici de la pandèmia als viatgers arribats a les Illes Balears des de l’estranger i que s’efectuarà la doble verificació a tot el passatge dels vols procedents d’altres països classificats com de risc que aterrin a algun dels tres aeroports de les Illes –a data d’avui, aquesta mesura afecta la majoria dels països de la UE.

L’objectiu d’aquest enduriment dels controls que fa el Govern -el qual s’articula mitjançant decret de la presidenta del Govern- és preservar la situació actual, amb el compromís decidit de minorar encara més la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2 en el territori de les Illes Balears, per tal de protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, prevenir i contenir els contagis i mitigar l’impacte sanitari, social i econòmic de la pandèmia.

Tots els passatgers que arribin per via aèria o marítima a les Illes Balears hauran de presentar una prova PCR negativa, feta en origen 72 hores abans de viatjar, o fer-se una d’antígens a la seva arribada (sempre i quan la motivació del seu viatge respongui a una de les causes contemplades com a justificades).

Tots els passatgers han d’emplenar un formulari de control sanitari que hauran de presentar al punt d’entrada a les Illes Balears. El formulari està disponible a la web www.ibsalut.es/viatjar-a-balears i, una vegada omplert, generarà un codi QR, que s’ha de presentar en el control sanitari. Aquest formulari inclou les dades del passatger, la informació sanitària i el motiu del viatge.

La normativa distingeix tres grups de passatgers: passatgers amb motiu no justificat, visitants que arriben a les Illes Balears per un motiu justificat i residents. Els passatgers amb motiu no justificat que no presentin una prova PCR o TMA negativa al control sanitari s’exposen a una multa de fins a 3.000 euros, i a més, hauran de fer-se un test d’antígens a l’aeroport.

Pel que fa als passatgers que arriben amb un motiu justificat hauran d’omplir el formulari de control sanitari explicant els motius del viatge i presentar una PCR amb resultat negatiu feta en les 72 hores prèvies a la seva arribada, una cita per fer-se la prova a l’arribada a la Covid Express o sotmetre-se’n a una prova d’antígens en arribar a l’aeroport o al port. Si no ho fan així, s’hauran de sotmetre a una quarantena de 10 dies.

En el cas dels residents, les condicions de viatge són les marcades per a passatgers amb motiu justificat, però se’ls facilitarà fer-se la prova PCR o TMA en origen de manera gratuïta perquè la seva arribada a les illes sigui més senzilla i per evitar aglomeracions als punts d’arribada. El cost de la prova ho assumirà el Govern, que ha assolit acords amb 220 laboratoris repartits en 17 comunitats autònomes.

No s’hauran de fer la prova els residents que hagin sortit de les Illes Balears 72 hores abans de la seva tornada, els transportistes de mercaderies i les tripulacions de vaixells i avions, ni els viatgers relacionats amb competicions esportives federades. Tampoc els nins menors de sis anys.

  • Publicitat
    El Iris