Els industrials formatgers sol·liciten la seva inclusió en la marca Menorca Reserva de Biosfera

L'actual normativa discrimina a les empreses industrials formatgeres de Menorca

Els industrials formatgers sol·liciten la seva inclusió en la marca Menorca Reserva de Biosfera

El passat 12 de desembre de 2019 va tenir lloc al Consell Insular de Menorca la presentació oficial de la marca Reserva de Biosfera, on es van donar a conèixer els objectius i principis de la marca.

Segons el que estableix el Reglament d’ús de la marca i logotip “Menorca Reserva de Biosfera”, en la sol·licitud de la marca s’ha d’adjuntar una memòria explicativa en què es detallin les característiques dels recursos locals, productes, béns o serveis que aspiren a la utilització de la marca i el logotip. A més s’ha d’incloure tota la informació justificativa de l’acompliment dels requisits i compromisos establerts tant en el reglament com en les les fitxes de condicions aplicables a l’producte.

No obstant això, en la fitxa habilitada segons el Reglament per a la categoria alimentària del formatge, es contemplen només dues possibilitats. Una d’elles, per al cas de ramaders productors de formatge. Una altra, per a les explotacions agrícoles dedicades a la maduració. Així, les dues opcions es refereixen a la producció i curació de formatges que tinguin lloc únicament a la finca, discriminant d’aquesta manera a la producció i maduració de formatges industrials, tot i comptar amb la DOP Maó-Menorca.

Per tot això, atenent a la realitat econòmica i empresarial del sector formatger a Menorca, l’Associació de Fabricants i Curadors de Formatge de Menorca ha sol·licitat formalment a l’Agència de la Reserva de la Biosfera, òrgan dependent de el Consell Insular de Menorca, que es faciliti la possibilitat d’obtenir la marca Menorca Reserva de Biosfera per part de les empreses industrials formatgeres de Menorca.