Els clients d’Eroski a Menorca donen 5.000 € a la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca.

Els clients d’Eroski a Menorca donen 5.000 € a la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca.

Mao?, 3 de juny de 2022. Avui mati? a l’Eroski Center de Sant Llui?s, la Fundacio? per a persones amb discapacitat de Menorca i Eroski han clausurat la campanya solida?ria a benefici del projecte Juegoteca d’aquesta fundacio?.

La campanya, consistent en posar a la venda 5.000 llapis a un euro per unitat, ha assolit els seus objectius, aconseguint recaptar 5.000 euros, que es destinaran i?ntegrament al programa Juegoteca de la Fundacio? per a persones amb discapacitat de Menorca, enfocat a un espai creat per als nins de l’a?rea Infa?ncia i Joventut per fomentar la creativitat, imaginacio? i habilitats socials.

Els llapis, amb 3 models diferents, s’han distribui?t als supermercats d’Eroski a Menorca.

L’acte ha comptat amb l’assiste?ncia de Ba?rbara Torrent, consellera de benestar social i vicepresidenta de la Fundacio? per a Persones amb Discapacitat de Menorca i Mo?nica Planella, directora administrativa de la Fundacio? per a Persones amb Discapacitat de Menorca.

Per part d’Eroski han assistit Alfredo Herra?ez, director a Balears, Joana Manresa, responsable de relacions internacionals i Juan Carlos Me?ndez, cap comercial de l’a?rea de Menorca.

PROGRAMA JUEGOTECA: Espai de trobada lu?dica i educativa

Aquests so?n els objectius d’aquest programa:

  • –  Crear un espai lu?dic on fomentar el desenvolupament de les nines i nins.
  • –  Desenvolupar habilitats socio-culturals a trave?s del joc.
  • –  Proporcionar un espai a pares i mares que cobreixi de manera parcial els horaris i calendari no

    lectius amb professionals amb titulacio? i formacio? en infa?ncia, diversitat i activitats lu?diques.

  • –  Fomentar les relacions socials i la vida activa.