El Servei d’Inspecció de Pesca obre 14 expedients sancionadors per presumptes infraccions

Els dos inspectors i els tres guardapesques del departament d'Economia van realitzar 1.056 jornades d'inspecció

Pescant amb xarxes Pescant amb xarxes

El departament d’Economia i Serveis Generals del Consell Insular de Menorca, a través del Servei d’Inspecció de Pesca, ha enllestit la memòria dels resultats de les funcions de control, inspecció i tràmit administratiu de l’any 2023 de l’activitat de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura de l’illa de Menorca.

Des del servei de pesca també es tramiten les llicències de pesca, es dona assistència a campionats i proves de pesca esportiva, s’elaboren informes tècnics, reunions i cursos, es fa presa de mostres i analítiques d’aigües, així com campanyes d’informació. Durant el 2023, es varen tramitar 1596 llicències de pesca marítima, recreativa individual, 659 llicències d’embarcació i 202 llicències de pesca submarina, arribant a un total de 2.457.

Per a la gestió de la vigilància i inspecció de pesca, el servei del CIM compta amb dos inspectors i tres guardapesques, i disposa d’una flota de dues embarcacions i tres vehicles d’inspecció i vigilància, supervisant a embarcacions professionals i recreatives. Durant el 2023, els inspectors van realitzar 566 jornades d’inspecció, de les quals 217 van estar dedicades a pesca professional, 321 a sortides de pesca recreativa, 14 a restaurants i 14 a mercats i peixateries. De totes aquestes, 309 s’han fet a cales i ports, 56 a sortides amb embarcació i 28 amb el suport d’un dron.

En les 566 jornades d’inspecció dutes a terme, es van aixecar 77 actes, de les quals 18 són per presumpta comissió d’infracció. A més, s’han fet 490 sortides pels guardes de pesca del Consell, que consisteixen en actuacions rutinàries. Es van aixecar 15 actes, 5 d’elles per presumptes infraccions.

D’aquesta manera, de les 23 actes aixecades per presumpta infracció de pesca (inspectors i guardapesques), s’ha obert procediment sancionador en 14 casos. Dels 9 restants, el Consell Insular no és l’òrgan competent per a tramitar l’expedient sancionador en 4 casos i en altres no hi ha infracció, o l’expedient es troba en fase d’actuacions prèvies.

Expedients sancionadors definitius tramitats el 2023

A més, durant l’any 2023 el departament d’Economia i Serveis Generals del CIM ha tramitat 16 expedients sancionadors en matèria de pesca. Dels 16, 2 corresponen a actes aixecades en 2021, 2 de 2022 i 10 del 2023, imposats per inspectors del CIM, Seprona i per la Policia Local de Sant Lluís i Maó. D’aquests 16, 14 han tingut finalment una sanció econòmica i 2 no han tingut infracció.