El pebre bord de Mallorca es podrà comercialitzar per primera vegada amb el distintiu de la DOP Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha concedit la protecció nacional transitòria

El pebre bord de Mallorca es podrà comercialitzar per primera vegada amb el distintiu de la DOP Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca
El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat la protecció nacional transitòria per a la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Pebre Bord Mallorca/Pimentón de Mallorca. Es tracta d’una resolució de la consellera d’Agricultura Pesca i Alimentació, Mae de la Concha. Aquesta protecció nacional transitòria suposa que el pebre bord de la campanya actual, que compleixi amb els plecs de condicions, es podrà comercialitzar per primera vegada amb el distintiu DOP Pebre de Mallorca/Pimentón de Mallorca. També implica que només els elaboradors de pebre bord podran usar el nom de ‘Mallorca’ si estan inscrits al cens d’aquesta DOP.

A nivell autonòmic, el servei de qualitat agroalimentària (IQUA) de la direcció general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, ha tramitat aquest expedient de DOP. La tramitació es va iniciar fa uns anys per part l’Associació pel Foment del Pebre de Mallorca i Slowfood Illes Balears amb l’objectiu de recuperar i preservar el cultiu d’aquests pebres de l’espècie Capsicum Annumm L., varietat autòctona tap de cortí.

La protecció nacional transitòria publicada al BOIB és una facultat que atribueix la normativa comunitària als estats, que permet que un cop finalitzada la tramitació nacional de l’expedient poden protegir a nivell estatal la denominació d’origen. La Unió Europea analitzarà ara l’expedient de la DOP que se li ha remès i el publicarà després al Diari de la Unió Europea, fet que obrirà un termini de tres mesos durant els quals els estats membre poden presentar oposicions a aquesta decisió.

Aquesta protecció serà vigent mentre la Comissió Europea no adopti una decisió sobre la inscripció d’aquesta DOP. L’article 9 del Reglament (UE) 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, permet als estats membres una protecció a escala nacional, una vegada que la Comissió ha rebut l’expedient, fins que no s’adopti la decisió definitiva. Aquesta protecció també ha de ser publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Els integrants de l’Associació pel Foment del Pebre de Mallorca representen el 71% de la superfície cultivada de pebre bord de Mallorca i més del 78% del total de la seva producció. El valor econòmic total de la producció del Pebre Bord de Mallorca / Pimentón de Mallorca és de fins a 375.000 euros anuals. Aquesta producció anual és de 28,75 tones mètriques, de les quals 22 són elaborades pels productors integrants de l’Associació pel Foment del Pebre de Mallorca. Tres dels cinc elaboradors que hi ha a tota l’illa pertanyen a l’associació esmentada.