El Pati de sa Lluna acull la deliciosa inauguració de la mostra de cuina menorquina

El Pati de sa Lluna acull la deliciosa inauguració de la mostra de cuina menorquina

El vespre d’ahir, al Pati de sa Lluna del Convent de Sant Diego, es va celebrar l’acte inaugural de la mostra de cuina menorquina, on 37 restaurants de l’illa oferiran menús especials pels seus visitants des del dia 22 de setembre fins dia 8 d’octubre.

Personalitats de tota l’illa varen gaudir d’un esdeveniment social i dels sabors únics de la gastronomia menorquina, tot preparat a un espai privilegiat on es troba el Centre Insular de Cultura Gastronòmica.

Els plats que els assistents a l’acte varen degustar varen ser elaborats pels xefs de Torralbenc, Fontanille i Es Jardí des Temple, tots restaurants pertanyents al terme municipal d’Alaior, donant a conèixer la gastronomia d’Alaior com a referència a tota Menorca.

El batle d’Alaior, José Luis Benejam, manifestà «que la gastronomia ha deixat de ser únicament un plaer pel paladar per convertir-se en una potent indústria a Menorca, és a dir, la gastronomia ha deixat de ser un segon plat o, simplement, un postre de promoció turística per a emergir amb força com un dels plats principals de la projecció turística de l’illa, amb l’objectiu d’atreure a visitants amb inquietuds culturals, ecològiques i culinàries, ja que tot això, forma part del perfil d’aquells que se senten atrets per la puixança del nostres establiments hostalers i hotelers».

El Pati de sa Lluna acoge la deliciosa inauguración de la muestra de cocina menorquina

La noche de ayer, en el Pati de Sa Lluna del Convento de San Diego de Alaior, se celebró el acto inaugural de la muestra de cocina menorquina, donde 37 restaurantes de la isla ofrecerán menús especiales para sus visitantes desde el día 22 de septiembre hasta el 8 de octubre.

Personalidades de toda la isla disfrutaron de un evento social y de los sabores únicos de la gastronomía menorquina, preparado en un espacio privilegiado donde se encuentra el Centro Insular de Cultura Gastronómica.

Los platos que los asistentes al acto degustaron fueron elaborados por los chefs de Torralbenc, Fontanille y Es Jardí des Temple, todos restaurantes pertenecientes al término municipal de Alaior, dando a conocer la gastronomía de Alaior como referencia en toda Menorca .

El alcalde de Alaior, José Luis Benejam, manifestó «que la gastronomía ha dejado de ser únicamente un placer por el paladar por convertirse en una potente industria en Menorca, es decir, la gastronomía ha dejado de ser un segundo plato o, simplemente, un postre de promoción turística para emerger con fuerza como uno de los platos principales de la proyección turística de la isla, con el objetivo de atraer a visitantes con inquietudes culturales, ecológicas y culinarias, ya que todo esto forma parte del perfil de aquellos que se sienten atraídos por la pujanza de nuestros establecimientos hosteleros y hoteleros».

The Pati de sa Lluna hosts the delicious opening of the Menorcan cuisine exhibition

Last night, in the Pati de Sa Lluna of the Convent of San Diego de Alaior, the opening ceremony of the Menorcan cuisine exhibition was held, where 37 restaurants on the island will offer special menus for their visitors from September 22 until on October 8.

Personalities from all over the island enjoyed a social event and the unique flavors of Menorcan gastronomy, prepared in a privileged space where the Insular Center of Gastronomic Culture is located.

The dishes that those attending the event tasted were prepared by the chefs of Torralbenc, Fontanille and Es Jardí des Temple, all restaurants belonging to the municipality of Alaior, making the gastronomy of Alaior known as a reference throughout Menorca.

The mayor of Alaior, José Luis Benejam, stated “that gastronomy has stopped being just a pleasure for the palate and has become a powerful industry in Menorca, that is, gastronomy has stopped being a second course or, simply, a tourist promotion dessert to emerge strongly as one of the main dishes of the island’s tourist projection, with the aim of attracting visitors with cultural, ecological and culinary concerns, since all this is part of the profile of those who feel attracted by the strength of our hospitality and hotel establishments.

Le Pati de sa Lluna accueille la délicieuse ouverture de l’exposition de cuisine minorquine

Hier soir, au Pati de Sa Lluna du Couvent de San Diego de Alaior a eu lieu la cérémonie d’ouverture de l’exposition de cuisine minorquine, où 37 restaurants de l’île offriront des menus spéciaux à leurs visiteurs du 22 septembre au 8 octobre.

Des personnalités de toute l’île ont pu profiter d’un événement social et des saveurs uniques de la gastronomie minoritaire, préparées dans un espace privilégié où se trouve le Centre Insulaire de Culture Gastronomique.

Les plats dégustés par les participants à l’événement ont été préparés par les chefs de Torralbenc, Fontanille et Es Jardí des Temple, tous des restaurants appartenant à la municipalité d’Alaior, faisant de la gastronomie d’Alaior une référence dans toute Minorque.

Le maire d’Alaior, José Luis Benejam, a déclaré « que la gastronomie a cessé d’être seulement un plaisir du palais et est devenue une puissante industrie à Minorque, c’est-à-dire que la gastronomie a cessé d’être un plat secondaire ou, simplement, un dessert de promotion touristique pour émerger avec force comme l’un des plats principaux de la projection touristique de l’île, dans le but d’attirer des visiteurs ayant des préoccupations culturelles, écologiques et culinaires, puisque tout cela fait partie du profil de ceux qui se sentent attirés par la force de nos établissements d’hospitalité et d’hôtellerie.