El jardí medieval, la calma musicada

Tots els dimecres fosquet de juliol, agost i setembre Lithica ofereix Quietud musical amb la interpretació de Joan Mercadal, Eva Febrer i Elena Armenteros

07/07/2023
Foodies on MenorcaFoodies on Menorca
El jardí medieval, la calma musicada

Redacció: Fosquets de Lithica/Foto: Pacífic Camps – Quietud Musical és una oferta que proposa el Festival d’estiu Fosquets de Lithica, en el marc de les Pedreres de s’Hostal. L’escenari en qüestió és el Jardí Medieval d’aquest recinte petri on es presenten actuacions curtes d’aproximadament mitja hora. Un any més l’organització ha inclòs aquest espai musical que convida a la calma i relaxació i que de cada any va tenint més bona acollida. Es tracta d’una mena de recer on poder alternar les caloroses dinàmiques estiuenques i tancar la jornada de forma fresca i pausada de la mà musical de tres artistes de qualitat contrastada. L’oferta de Lithica pretén, així, que cada dimecres els menorquins i visitants puguin optar a una interpretació musical relaxada. Ho és per aquells que vulguin acudir directament a la sessió, o bé també per aquelles persones que, en la visita que efectuïn a les Pedreres, després de la ruta, acabin amb una sessió reconfortant de música.

A la pàgina web https://www.fosquetsdelithica.com, els interessants hi trobaran tota la informació i l’accés per a la compra dels tiquets corresponents.

Quietud Musical es una oferta que propone el Festival de verano Fosquets de Lithica, en el marco de las Pedreres de s’Hostal. El escenario en cuestión es el Jardín Medieval de este recinto pétreo donde se presentan actuaciones cortas de aproximadamente media hora. Un año más la organización ha incluido este espacio musical que invita a la calma y relajación y que cada año va teniendo mejor acogida. Se trata de una especie de cobijo donde poder alternar las calurosas dinámicas veraniegas y cerrar la jornada de forma fresca y pausada de la mano musical de tres artistas de calidad contrastada. La oferta de Lithica pretende, así, que cada miércoles los menorquines y visitantes puedan optar a una interpretación musical relajada. Lo es para aquellos que quieran acudir directamente a la sesión, o bien también para aquellas personas que, en la visita que efectúen a Les Pedreres, después de la ruta, acaben con una sesión reconfortante de música.

Info web https://www.fosquetsdelithica.com,

Quietud Musical is an offer proposed by the Fosquets de Lithica summer festival, within the framework of Les Pedreres de s’Hostal. The stage in question is the Medieval Garden of this Petri enclosure where short performances of approximately half an hour are presented. Once again the organization has included this musical space that invites calm and relaxation and that is getting more and more well received every year. It is a kind of retreat where you can alternate the hot summer dynamics and close the day in a fresh and leisurely way with the musical hand of three artists of contrasting quality. Lithica’s offer aims, therefore, so that every Wednesday Menorcans and visitors can opt for a relaxed musical performance. It is for those who want to go directly to the session, or also for those people who, during their visit to Les Pedreres, after the route, end with a comforting session of music.

Info web https://www.fosquetsdelithica.com

Quietud Musical est une offre proposée par le festival d’été Fosquets de Lithica, dans le cadre des Pedreres de s’Hostal. La scène en question est le Jardin Médiéval de cette enceinte de Petri où sont présentées de courtes performances d’environ une demi-heure. Une fois de plus, l’organisation a inclus cet espace musical qui invite au calme et à la détente et qui est de plus en plus apprécié chaque année. C’est une sorte de retraite où vous pouvez alterner la dynamique chaude de l’été et terminer la journée de manière fraîche et tranquille avec la main musicale de trois artistes de qualité contrastée. L’offre de Lithica vise donc à ce que chaque mercredi, les Minorquins et les visiteurs puissent opter pour un spectacle musical détendu. C’est pour ceux qui veulent aller directement à la séance, ou aussi pour ceux qui, lors de leur visite aux Pedreres, après le parcours, se terminent par une séance de musique réconfortante.

Info web https://www.fosquetsdelithica.com