El Govern aprova demanar el certificat COVID per accedir a bars i restaurants

Divendres es revisaran els nivells a cada illa, que estan totes al nivell 1

El Govern aprova demanar el certificat COVID per accedir a bars i restaurants

El Consell de Govern ha aprovat demanar al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears el vistiplau per aplicar un nou marc de mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats establiments, en funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa en què es trobin radicats per a la contenció de la COVID-19. S’estableixen, concretament, noves mesures per aplicar a partir dels nivells 1, 2 i 3 d’alerta sanitària, que passen per exigir l’accés amb certificat COVID als àmbits que presentin més risc de contagi. Per tant, s’estableixen quatre nivells d’alerta en cadascun dels quals es recull l’obligatorietat d’accés amb certificat COVID (l’acreditació documental d’estar vacunat o bé d’haver patit la malaltia dins els sis mesos anteriors o d’haver-se sotmès amb resultat negatiu a una PDIA entre les 48 i les 72 hores anteriors).

Així, per tant, el nivell 0 continuaria amb les mateixes mesures aprovades fins ara. Hi hauria novetats per al nivell 1, ja que, a banda d’exigir el certificat COVID per accedir a discoteques i sales de festes, com també a residències de gent gran, s’hi afegeixen altres àmbits, com la restauració amb interiors per a més de 50 persones o a la resta de l’oci nocturn. L’acord aprovat avui també preveu que, en cas que la situació epidemiològica passàs a nivell 2, s’hi inclourien els allotjaments turístics on els hostes comparteixin habitació (albergs, hostals, refugis, etc.). A més, en el nivell 3, s’aplicaria també a cinemes, circs amb carpa, acadèmies de ball o gimnasos.

Ara mateix, segons la darrera revisió de nivells del passat dia 22 de novembre, totes les Illes Balears es troben en nivell 1, però s’ha d’advertir que aquest es revisarà divendres dia 3 de desembre i que pot canviar en funció dels criteris sanitaris.
A continuació es detallen les noves mesures d’alerta sanitària.

En el nivell d’alerta sanitària 1 o superior, s’exigirà el certificat COVID per accedir als establiments i esdeveniments següents:
— Discoteques, sales de festa i/o sales de ball.
— Establiments o locals on es duguin a terme celebracions amb participació de més de 50 persones i a les quals es prestin activitats de restauració o ball.
— Bars de copes o cafès concert i pubs.
— Establiments de restauració amb cabuda interior per a més de 50 persones, incloent els espais amb servei de restauració ubicats en allotjaments turístics, instal·lacions esportives, centres recreatius per a gent gran i locals de jocs i apostes.

En el nivell d’alerta sanitària 2 o superior, s’afegirà l’ús del certificat COVID per accedir als establiments següents:
— Refugis, hostals, albergs i altres establiments turístics, independentment de la seva denominació, amb habitacions d’ús compartit.

En el nivell d’alerta sanitària 3 o superior, s’inclourà l’exigència de certificat COVID en els àmbits següents:
— Cinemes, circs de carpa i altres establiments on es duguin a terme activitats culturals, si es permet el consum d’aliments i/o begudes.
— Gimnasos i altres instal·lacions on es duguin a terme activitats pròpies de sales de musculació i activitats dirigides.
— Acadèmies de ball.

Ara es trametrà aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears perquè n’autoritzi el contingut i la previsió és que, una vegada tengui l’aval judicial, estarà vigent des del dissabte 4 de desembre del 2021, una vegada es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, fins al 24 de gener de 2022.