El FOGAIBA executa el pagament de 2,5 milions d’euros corresponents a la PAC 2020

El FOGAIBA executa el pagament de 2,5 milions d’euros corresponents a la PAC 2020

El FOGAIBA ha fet efectiu aquesta setmana el pagament de 2.582.111 euros en concepte d’ajudes al sector agrari de Balears, amb un finançament al 100% del FEAGA (Fons Europeu Agrícola de Garantia), corresponents a la PAC 2020.

Les ajudes que s’han pagat són 1.312.205 euros del pagament bàsic; 708.541 euros del pagament verd; 93.181 euros de l’ajuda associada als fruits secs; 225.936 euros d’ajuda al vacum d’engreix; 146.251 euros a l’ajuda a l’oví i altres ajudes ramaderes. Es tracta de pagaments anuals als agricultors que garanteixen les bones pràctiques agràries, el compliment de la normativa i l’aplicació de mesures beneficioses pel medi ambient. Una altra part de les ajudes correspon a ajudes associades a determinats sectors ramaders (oví, vacum…) o a sectors agrícoles (fruits secs), en consideració a la seva importància per al subministrament alimentari i la bona gestió de les superfícies agràries.

Aquest pagament correspon a expedients que han estat objecte de controls de camp i administratius i que, un cop duits a terme amb resultat satisfactori, ja s’ha pogut dur a terme el seu abonament.

Amb aquest pagament es duran pagats uns 23.705.437 euros de la PAC 2020, que ha d’arribar fins a un total de 28 milions d’euros al final del període de pagament. El ritme i la intensitat dels pagaments s’ajusta als resultats obtenguts en els anys anteriors d’aplicació de la PAC 2014-2020.