Destinaran 3.300.000 euros a subvencionar entitats del Tercer Sector

Destinaran 3.300.000 euros a subvencionar entitats del Tercer Sector

El Consell de Govern ha aprovat autoritzar la consellera de Famílies i Afers Socials perquè pugui destinar 3.300.000 euros a subvencions per a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’atenció social, d’orientació i valoració d’integració per al foment de la inclusió social i serveis d’atenció social per a persones i famílies en risc d’exclusió. Aquestes subvencions es distribuiran mitjançant programes dirigits a cobrir-ne les necessitats bàsiques.

L’import es destinarà a finançar activitats que es desenvolupin entre el gener de 2024 i el desembre de 2026.