Demà s’obre el termini per inscriure’s a les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional

Demà s’obre el termini per inscriure’s a les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional

La Conselleria d’Educació i Formació Professional obrirà demà el termini per inscriure’s a les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional, unes proves que estan especialment dirigides a totes aquelles persones que no poden conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial o a distància.

En aquest sentit, les persones interessades a fer les proves lliures es poden inscriure del 3 a l’11 de març al centre educatiu públic de les Illes Balears autoritzat per impartir el cicle al qual pertanyen els mòduls dels quals es volen examinar. Cal recordar que en els cicles de grau superior s’inclouen mòduls que s’imparteixen en llengua anglesa, per la qual cosa els que s’inscriguin a les proves lliures s’hauran d’examinar en anglès d’aquests mòduls.

Per altra part, convé recalcar que les persones interessades es poden examinar d’un o més mòduls d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional sempre que no superin les 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol. Les proves lliures consten d’una prova per a cada un dels mòduls, tot i que cada prova es pot desglossar en diferents parts.

Pel que fa al calendari de les proves, es duran a terme dins el període comprès entre el 2 i el 27 de maig, ambdós inclosos. És per això que cada centre ha de publicar el 13 d’abril de 2022 com a tard al tauler d’anuncis i a la pàgina web el dia, l’hora, el lloc i el temps màxim per fer la prova corresponent a cada mòdul professional, així com també les possibles necessitats d’estris per poder fer-la i la data de publicació dels resultats de cada prova. També s’hi ha d’indicar si la prova de cada mòdul té més d’una part i si alguna d’aquestes proves és eliminatòria.

Tota la informació sobre aquestes proves (documentació per acreditar els requisits d’inscripció, convalidacions o exempcions de mòduls, oferta de cicles que fan les proves, calendari…) es pot consultar a la pàgina web de Formació Professional.